امروز : جمعه, 07 بهمن 1401

كاهش بار ترافیكی بجنورد تا یك سال آینده

 

چهارمين دور شوراهاي اسلامي شهر و روستا سه شنبه گذشته با اداي سوگند و مراسم تحليف آغاز به کار کرد. شوراي اسلامي شهر بجنورد نيز از اين قاعده مستثنا نبود اما اين بار برخلاف دوره گذشته که در انتخاب هيئت رئيسه و رئيس شورا، اعضا به اجماع نظر نرسيدند، هيئت رئيسه به سرعت انتخاب شد و شوراي دور چهارم آغاز به کار کرد. «مهدي محمدي» رئيس شوراي اسلامي بجنورد در گفت و گو با «خراسان شمالي» افزايش اعضا را نويد کارشناسي تر شدن طرح ها، برنامه ها و بودجه ريزي ها براي شهرداري دانست و گفت: نهاد شورا در کشور، جوان و اميد است همه ما از روند دوره هاي قبلي تجاربي داشته باشيم که آن را بتوانيم به بهترين شکل در اين دوره به کار گيريم. در ادامه اين مصاحبه مسائل مختلفي مطرح شد که مي خوانيد.

* بدنه شوراي اسلامي شهر بجنورد در اين دوره از 13 عضو تشکيل شده که هر يک سلايق گوناگون دارند. مدارک تحصيلي و حيطه کاري آن ها متفاوت است و هر چند نفر را نيز در يک طيف خاص سياسي مي توان دسته بندي کرد. به عنوان رئيس جديد شوراي اسلامي شهر فکر مي کنيد اين تفاوت ها تا چه اندازه بر کار شورا تأثيرگذار است؟

** در اين دوره طبق قانون تعداد اعضا افزايش پيدا کرد و در واقع تعداد کارشناسان در شورا نيز افزايش يافته است که به سوي کارشناسي تر کردن مصوبات شورا در توسعه شهر گام برخواهيم داشت.

در حقيقت افزايش اعضا اتفاق مبارکي در اين دوره بود و افراد مختلف از کارشناسي هاي متفاوتي برخوردارند که باعث قوت شورا خواهد بود، در مورد افکار و عقايد سياسي نيز بايد گفت اين افکار و عقايد جايگاهي در مصوبات شورا ندارد و در هر دوره شورا نيز افراد با سلايق مختلف سياسي حضور داشته اند اما تنها عامل همکاري، خدمات رساني به مردم است چه در دوره هاي قبل و چه در اين دوره و به جرأت مي توانم بگويم اعضاي شورا کمترين نظري را که در مصوبات دخالت داده اند نظرات و عقايد شخصي بوده است.

* شما در دور دوم شوراي اسلامي شهر بجنورد نيز حضور داشتيد. آيا شورا توانسته است در هر دوره از تجربيات قبل استفاده کند و عملکرد بهتري داشته باشد؟

** دوره هاي مختلف مکمل هم هستند، نهاد جديدي پايه گذاري شده که جوان است و با گذر از دوره هاي مختلف ايرادات کمتر شده است. ايراداتي در بعضي تصميم ها بود که کسب تجربه باعث رفع آن ها شده است و از سويي نحوه رأي دادن مردم در دور جديد نيز نشان مي دهد مردم تمايل به حضور کارشناسان دارند و شورا در جهتي امتداد يافته که حرکتي رو به جلو داشته باشد. در هر حال راغب نيستم که دوره هاي مختلف را با هم مقايسه کنم، چالش ها هميشه بوده و هست.

* مهم ترين چالش هاي پيش روي اين دوره از شوراها را چه مي دانيد؟

** همان طور که گفتم چالش ها هميشه بوده و هست. به عنوان مثال طرح تفصيلي که نقشه راه توسعه شهر است از سال 59 به جا مانده بود و تا سال 88 تغيير نکرد و سپس چند مرتبه دستخوش تغيير شد. با نهايي شدن طرح تفصيلي، اهداف توسعه شهر برنامه ريزي مي شود و براساس آن مي توان بودجه ريزي و هدف گذاري را مطرح کرد. طي اين چند سال 3 طرح داشتيم که کمک شد، هدفمندتر حرکت کنيم و در اين 20 سال که طرحي نبود نا به ساماني هايي ايجاد شده که رفع آن ها زمان بر بود. حاشيه نشيني و بافت فرسوده مهم ترين معضل ماست. کاري به دلايل ايجاد آن نداريم، بايد ببينيم راه حل چيست. 8 سال است که بازسازي و مقاوم سازي بافت فرسوده در حال اجراست و از سويي در حاشيه شهر هم خدمات رساني در جريان است اما تلطيف اجتماعي بافت را هم بايد داشته باشيم. مباحثي مثل هدايت آب هاي سطحي و ترافيک نيز حايز اهميت است. در سال 83 که استان تأسيس و خراسان شمالي ايجاد شد همه دستگاه هاي اجرايي که به اداره کل ارتقا پيدا مي کردند، بودجه گرفتند و با اختصاص اين بودجه ها آغاز به کار کردند ولي در شهرداري اين اتفاق نيفتاد و بودجه همان بودجه قبل ماند اما حجم کار بيشتر شد. هم چنين با بار عظيمي از هجوم ادارات استاني رو به رو شديم که در واحدهاي مسکوني مستقر شدند، ورود وسايل نقليه زياد به مشکلات ترافيک دامن زد اما در شهرداري براي هيچ کدام از اين مشکلات از اين موارد بودجه اضافه اي نبود و ادارات نيز براي رفع آن ها با وجود اين که مي توانستند همکاري مناسب تري داشته باشند، اقدامي نکردند و اکنون هم برطرف کردن اين مشکلات به آساني انجام نخواهد شد. هم اکنون ترافيک مشکل شهر است که مديريت آن را با مطالعه درست در کميسيون مربوطه اعمال و تا يک سال آينده بار ترافيکي مرکز استان را سبک خواهيم کرد.

* برنامه اي که هم اکنون اجرا مي شود به گفته کارشناسان مربوط به 10 سال قبل است. چگونه مي توان اين معضل را به آساني رفع کرد؟

** بايد طرح جامع ترافيک ارائه شود. تا زماني که خودمان برنامه مي دهيم مشکل به وجود مي آيد. طرح جامع آن بايد توسط مشاور مطالعه شود. در مديريت ترافيک بخش نرم افزاري موضوع، مهم ترين حرف را مي زند. در دوره هاي قبلي بازگشايي خيابان ها را مدنظر داشتيم. باز شدن خيابان هاي وداد، شهيد قرباني و برنجي ترافيک را سبک تر کرد. بخش نرم افزاري را بايد به شرکت يا مؤسسه اي بدهيم که تخصص لازم را در اين زمينه داشته باشد تا کمي از اين معضل برطرف شود.

* در مورد سامان دهي حاشيه شهر، هميشه اين بحث وجود داشته و مردم معتقدند خرج کردن عوارضي که از ساکنان داخل شهر گرفته مي شود در حاشيه، درست نيست. نظر شما در اين مورد چيست؟

** بخش اعظم درآمد شهرداري از محل تملک زمين ها و تغيير کاربري هاي اراضي حاشيه شهر است. در حالي که در مرکز شهر زميني نداريم، درآمد شهرداري از حاشيه شهر تأمين مي شود و با اين فرض آيا بايد فقط براي حاشيه هزينه شود؟ از سويي ايجاد شهرداري مهر به درآمدها و هزينه ها استقلال داد و در حاشيه درآمدزايي و در حاشيه نيز درآمدها خرج مي شود. هم چنين بهتر اين است که شهر را به عنوان يک مجموعه ببينيم اگر مي گوييم حاشيه براي حل معضل است نه براي جدا کردن اين مناطق از بافت شهري. حاشيه نيز بخشي از شهر است و بازخورد آن به مرکز شهر هم برمي گردد اگر مشکلات همگن، موازي و در يک جهت برطرف شود، سود آن به همه شهر برمي گردد و هدف ما اين است که برخوردار و غير برخوردار را به يک سطح برسانيم و اين کار در تهران انجام شد و با ايجاد بوستان، درياچه و امکانات ديگر حاشيه شهر به شهر پيوست و فايده اش به همه مردم رسيد.

* بعضي ادارات و ادارات کل در بجنورد مبالغ زيادي به شهرداري بابت عوارض بدهکارند که دريافت آن مي تواند به بودجه شهرداري کمک کند، برنامه هايي براي وصول آن ها داريد؟

** پس از تأسيس استان، ديدگاه شهرداري و شورا اين بود که با دولت همکاري کنيم تا اين استان بدون تنش پيشرفت کند هر چند بار مالي و ترافيک داشت اما به عنوان رويکرد استاني اين رويه انجام شد و در استقرار و ساخت و سازها، سخت گيري نشد و انتظار بود مديران به عنوان افتخار خدمت بخشي از بودجه هاي ملي را به استان بکشانند که مرکز استان هم بهره مند شود نه اين که از درآمدهاي شهري مثل عوارض با پرداخت نکردن آن کم کنند و از پرداخت بهاي عوارض شانه خالي کنند و در مواردي نيز از اين که با کمترين هزينه راه اندازي شدند و عوارض هم پرداخت نکردند، افتخار کنند و به خود ببالند. در هر حال کميسيون ماده 100 و 77 در مورد جرايم احکامي صادر کرده ولي پي گيري ها جواب نداده است و يکي از برنامه هاي مهم ما پيدا کردن راهکارهاي عملياتي تر براي پي گيري اين مطالبات است.

* امسال تعداد بانوان منتخب براي فعاليت در دور چهارم شوراها افزايش يافته است آيا اين افزايش با برنامه ريزي هاي بيشتر در حوزه بانوان همراه خواهد بود؟

** مردم با نوع رأي دادن افکار خود را بيان مي کنند. در شوراي 31 نفره تهران، 3 عضو زن حضور دارد و در شوراي 13 نفره بجنورد هم 3 عضو زن. نزديک به 30 درصد اعضاي اين دوره را بانوان تشکيل داده اند و بالطبع، حداقل 30 درصد برنامه هاي شورا نيز به اين سو مي رود. کميسيون بانوان به طور جدا در شورا وجود ندارد اما در دل برنامه هاي کميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي، برنامه هايي تعريف شده و با وجود اين 3 عضو که مردم انتخاب کرده اند، برنامه هاي بهتري را نيز شاهد خواهيم بود. اما اين که اين برنامه ها به چه شکل خواهد بود قرار است که اعضاي شورا از ابراز برنامه ها و اعلام وعده هاي غير کارشناسي پرهيز کنند.

* يکي از مطالبات و درخواست هاي مردم، رسيدگي به کوه باباموسي و مهيا کردن شرايط لازم براي استفاده هر چه بيشتر کوهنوردان از اين محل است. ريختن زباله ها و نخاله هاي ساختماني در بخشي از کوه به استفاده مردم از فضاي اين کوهستان لطمه مي زند در اين مورد برنامه اي ديده خواهد شد؟

** بعضي از اوقات اين نگاه مردم که همه مشکلات را به شهرداري و شوراي شهر مرتبط مي دانند، مشکل ساز مي شود. در هر حال با راه اندازي کارخانه کمپوست مشکل دفع زباله ها در کوه باباموسي برطرف مي شود و در مورد نخاله ها هم با وجود کار شبانه روزي واحد اجرائيات شهرداري باز هم نخاله هاي ساختماني در همه جا ريخته مي شود. براي رفع اين معضل فرهنگ سازي لازم است و اگر کنترل شبانه روزي هم باشد وقتي فرهنگ سازي نباشد کار به درستي انجام نمي شود. در هر حال از مردم انتظار دارم که فکر نکنند که مسئوليت آن ها با انتخاب نمايندگان شان به پايان مي رسد، اين گونه نيست و نهاد شورا ماهيتي مشاوره اي دارد و کارها با مشورت در اين نهاد انجام مي گيرد. نظرات مردم، کارشناسان و صاحب نظران ارزشمند و پشتوانه اي علمي است و هر چه ارتباط با آن ها قوي تر باشد کارها بهتر خواهد شد. هم اکنون دروازه بزرگي از فرصت ها در ارائه خدمات رساني به مردم باز شده و دلم روشن است که آينده خوبي در انتظار شهر است.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت