امروز : جمعه, 07 بهمن 1401

نقیب به عنوان سرپرست شهرداری بجنورد معرفی شد

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر:

نقیب به عنوان سرپرست شهرداری بجنورد معرفی شد

 

رئیس شورای اسلامی شهر که به اتفاق اعضای شورا در این جلسه حضور داشتند، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شهردار بجنورد، کیوان دژهوت، تاکید کرد: با توجه به تقسیم مدیریت ها و کارکرد سیستمی در شهرداری، نباید به روند رسیدگی به امور، خللی وارد شود و انتظار می رود در فصل کاری پیش رو، با همکاری و هماهنگی بیشتر، امور طبق گذشته پیگیری شود.

محمدی یادآور شد: سطح شهرداری بجنورد متناسب با شهرهای همتراز و همچنین سایر مراکز استان ها نیست که بایستی با ایجاد تحول در این زمینه، توسعه شهر و ارتقای مدیریت شهری و در نتیجه رضایت شهروندان، فراهم آید.

سرپرست شهرداری بجنورد نیز ضمن تشکر از حسن اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر، اظهار امیدواری کرد تا با تلاش و همکاری زیر مجموعه شهرداری، از عهده وظایف محوله برآید.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت