امروز : شنبه, 12 فروردین 1402

مركز پژوهش های شورای اسلامی شهر افتتاح شد

 

مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر افتتاح شد

 

مراسم تقدير از اعضاي دور سوم شوراي اسلامي شهر بجنورد که طي آن فعاليت مرکز پژوهش هاي شوراي شهر آغاز شد در واقع نخستين جلسه اي بود که روز گذشته اعضاي شوراهاي دور سوم و چهارم در کنار هم حضور داشتند و اگر چه در اين جلسه، فقط اعضاي دور سوم سخن گفتند و ديگر اعضا شنونده بودند.در اين جلسه رئيس شوراي شهر بجنورد با گرامي داشت ياد افرادي که در گذشته عضو شورا بودند از جمله «احمد ياهوييان» و «حيدر علي ايزانلو» سخنان خود را آغاز کرد و راه اندازي مرکز پژوهش هاي شوراي شهر را نقطه عطفي دانست تا پس از اين مطالبات کارشناسي و بررسي طرح ها و لوايح و نشست کميسيون ها تخصصي تر انجام شود. «سيدي» ديگر عضو شوراي سوم نيز مهم ترين مشکل بهداشت مرکز استان را نبود زيرساخت هاي لازم بيان کرد و گفت: با وجود اين که براي اولين بار کميسيون بهداشت و محيط زيست در شورا فعال شد، اما عقب ماندگي هاي بجنورد به شکلي است که جبران آن ها همت و حمايت همه متوليان را طلب مي کند.ديگر عضو شوراي شهر بجنورد و رئيس کميسيون فرهنگي شورا هم از تصويب 33 طرح فرهنگي توسط شوراي دور سوم خبر داد و گفت: توجه به فرهنگ و گسترش آن در قالب پروژه مهندسي شده است. «ابراهيم اماني» ادامه داد: بجنورد به شدت به برنامه هاي فرهنگي نياز دارد و در اين بخش، ضعف هاي ما شديد و محسوس است.«جمشيد گريواني» ديگر عضو شوراي شهر بجنورد نيز با بيان اين که آغاز فعاليت دور چهارم شوراهاي اسلامي شهر هم زمان با فعاليت دولت يازدهم است، گفت: زمان فرصت سوزي ها تمام شده است و اکنون بايد به سوي هم انديشي، هم گرايي و استفاده از استعدادهاي بالقوه حرکت کنيم.وي ادامه داد: در دولت کنوني، آمارهاي همايشي، نمايشي و کليشه اي جايي ندارد و بايد به سوي واقعي شدن و واقعي ديدن مشکلات گام برداريم.«رضا فيروزه» ديگر عضو شوراي شهر دور سوم و منتخب دور چهارم نيز تصريح کرد: خوب است به جاي سنگ اندازي در مسير راه افرادي که براي فعاليت 4 ساله در شوراها انتخاب شده اند، همه به هم کمک کنيم تا خوب کار و گلايه ها کم شود و شهرداري و شوراي اسلامي شهر و ديگر متوليان امور شهري و مسئولان با درايت و همفکري بيشتر کار کنند.«افشين فر» تنها عضو زن دور سوم فعاليت شورا که در دور چهارم نيز انتخاب شده است، افزايش 2 سال به طول مدت فعاليت شوراي سوم را فرصتي براي ارائه خدمات بيشتر دانست و گفت: انتشار ماهنامه شهروند توسط شوراي دور سوم که علاوه بر توزيع در همه شهرهاي استان به شوراهاي اسلامي مراکز استان ها هم ارسال مي شود، پلي براي ارتباط فرهنگي با مردم شده است.وي اظهار داشت: انتخاب 2 زن ديگر براي حضور در شوراي شهر بجنورد نشان داد که مردم از عملکرد زنان در مديريت شهري رضايت دارند و ما 3 عضو زن اين شورا در کنار اعضاي ديگر تلاش مي کنيم تا برنامه ريزي هاي مناسبي در حوزه امور بانوان داشته باشيم.به گزارش خبرنگار ما، در پايان اين مراسم از اعضاي دور سوم شوراي اسلامي با اهداي لوح و هدايايي تقدير و هم چنين مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر بجنورد افتتاح شد.

 

خراسان شمالي - مورخ چهارشنبه 1392/06/06 شماره انتشار 18488

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت