امروز : دوشنبه, 17 مرداد 1401

غبار سنگ شكن ها بلای جان شهروندان مركز استان

 

«سيد محمد لنگري» عضو شوراي اسلامي شهر بجنورد که سال گذشته هم درباره مشکل آلايندگي برخي سنگ‌شکن ها هشدار داده بود، به «خراسان شمالي» مي گويد: تعداد سنگ شکن هاي فعال در اطراف بجنورد بيش از توان تحمل زيست محيطي آن است و با توجه به اين که شهر حالت کاسه اي شکل دارد، آلودگي ها تشديد مي شود، به طوري که اگر صبح ها از فراز ارتفاعات اطراف شهر به آن نگاه کنيم و عکس بگيريم، شدت بالاي آلودگي و حجم زياد گردوغباري که شهر را فرا گرفته، به طور کامل مشهود است. وي با اعتقاد به اين که در صدور مجوز بهره برداري و فعاليت اين واحدها دقت نظر کافي صورت نگرفته است، خواهان نظارت دقيق و مؤثر دستگاه هاي مسئول است؛ هر چند شهرداري را متولي اين امر نمي داند. وي خاطر نشان مي کند: نزديک روستاي «لنگر» هم يک واحد سنگ شکن فعال است که نه تنها آلودگي صوتي و هوا‌، بلکه تخريب يک محدوده 40 هکتاري را موجب شده است، در حالي که اين منطقه چشم اندازهاي زيبايي دارد و يک منطقه گردشگري محسوب مي شود و حيف است که طبيعت و محيط زيست شهر و مناطق اطراف آن به اين شکل تخريب شود.

 

بادهاي غربي، تشديدکننده مشکل

 

«عليرضا باغچقي» ديگر عضو شوراي اسلامي شهر بجنورد هم با تأييد اظهارات گلايه آميز ساکنان برخي محلات و اذعان به آلايندگي سنگ شکن هاي پيرامون مرکز استان به خصوص واحدهاي مستقر در حاشيه غربي بجنورد مي گويد: بادهاي غالب بجنورد از سمت غرب مي وزد و اين موضوع، شدت آلايندگي فعاليت اين واحدها را براي شهروندان تشديد مي کند و به خصوص بارها ساکنان محلات غربي شهر مثل ناظرآباد و فرودگاه در اين مورد به شهرداري و شوراي اسلامی شهر اعتراض خود را اعلام کرده اند، اما شهرداري متولي اصلي پي گيري گزارش هاي مردمي در اين مورد خاص نيست و به اين نهاد ربطي پيدا نمي کند. وي که رئیس کميسيون خدمات شهري و محيط زيست شوراي اسلامی شهر است، ادامه مي دهد: دستگاه اصلي متولي اين موضوع ابتدا اداره کل حفاظت محيط زيست و بعد هم سازمان صنعت، معدن و تجارت است که مجوز بهره‌برداري سنگ شکن ها را صادر مي کند.‌وي عنوان مي کند: وظيفه سازمان حفاظت محيط زيست در بحث فعاليت واحدهايي نظير سنگ شکن ها در 2 بخش کلي مي گنجد. وي يکي از 2 بخش يادشده را شامل تعيين ضوابط استقرار در مرحله پيش از راه اندازي واحدها و ديگري را پايش و نظارت دوره اي بر فعاليت آن ها ذکر مي کند. وي با بيان اين که شدت گرد و غبار حاصل از فعاليت غيراصولي اين واحدها مشکلات بهداشتي براي مردم ايجاد کرده است، مي افزايد: گرد و غبار سنگين حتي بر گياهان تأثير منفي مي گذارد و مي تواند به بخش زراعي و باغي در آن محدوده ها خسارت بزند.به گفته وي، واحدهاي سنگ شکن مي توانند با اتخاذ تدابيري مثل استفاده از فيلترهاي مخصوص يا آبپاشي ازحجم بالاي گرد و غبار توليدشده بکاهند تا براي مردم ساکن محلات حاشيه اي دردسر و مشکل کمتري ايجاد شود.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت