امروز : شنبه, 12 فروردین 1402

مقاله

مقالات شهرسازی
لزوم تحول مدیریت شهری در ایران 
 مدیریت شهری در شهرهای میانی
 مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقای حقوق شهروندی
 ساختار مدیریت شهری ایران با تأکید بر تحولات کالبدی شهرها
 رویکرد راهبردی و نوین در مدیریت طراحی و برنامه ریزی شهری (CDS) طرح استراتژی توسعه شهری
 فقط شهرسازی یا شهرسازی با GIS
7  شهرسازی هماهنگ
8  مرگ پیاده رو (بحثی درباره مدرنیسم و پسا مدرنیسم در شهرسازی)
9  آماده سازی زمین نگرشی به مسائل شهرسازی
10  تمهیدات شهرسازی قبل از بروز سوانح طبیعی در شهرهای ایران
11  شهرسازی نوین راهی به سوی ایجاد محلات پایدار
12  شهرسازی معاصر، توسعه مسکن و شهرهای جدید
13  تبیین مفهوم تراکم به عنوان ابزار شهرسازی در طرح های مسکن
14  سیاست شهرسازی و موجودیت شهرهای ما
15  شهرسازی مشارکتی و نقش و جایگاه مردم
16  عوامل ظهور و گسترش ایده مشارکت در برنامه ریزی و شهرسازی
17  نگرش بر روند تهیه طرح تفصیلی در شهرسازی
18  نقش ضوابط و مقررات شهرسازی در تحقق شهر خوب و توسعه پایدار
19 مروری بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری  «ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری»
20  شهر مجازی، شهردار مجازی و شهرسازی مجازی

 

مدیریت
1  جنبه انسانی مدیریت، مدیریت خوب و قوی بیشتر ناشی از شخصیت فرد است تا فن مدیریت
 مدیریت کیفیت و مدیریت اسلامی (تعهد مدیریت به انسان)
 مدیریت ارزش های آینده: چگونه سرمایه فکری بنگاه را مدیریت کنیم؟
 مدیریت توسعه شهری یا توسعه مدیریت شهری
 نگرشی جدید در مدیریت منابع انسانی: از ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد
 چگونه مدیران توسط گروه مشاوره مدیریت (تدوین مدیریت استراتژیک) را نظارت کنند؟
 مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تحول سازمانی در بخش دولتی (مدل کاربردی ویژه مدیران کیفیت)
 جعبه ابزار مدیریت: پنج وسیله برای مدیریت بهتر
9  سرشت استراتژیک برنامه ریزی و مدیریت شهری (بخش ویژه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک شهری)
10  بهبود مدیریت از طریق ارزیابی سبک های مدیریت
11  مدیریت سلامت در سازمان (مدیریت سلامت سازمان سالم، نیروی انسانی سالم، بهره وری)
12  مدیریت استعداد: ارتباط کلیدی عملکرد با یادگیری (تجربه های طلایی)
13  آشنایی با سیستم اطلاعاتی مدیریت و مدیریت سیستم اطلاعاتی
14  نمونه هایی از مدیریت و سوء مدیریت
15  اطلاعات کسب و کار: مدیریت کارکنان و مدیریت منابع انسانی
16  مدیریت منابع انسانی و ضرورت حرفه ای شدن مدیریت منابع
17  نقش و جایگاه مدیریت فرهنگی در مدیریت شهری
   
  • 645
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت