امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

جلسه کارگروه بجنورد شناسی برگزار شد

جلسه کارگروه بجنورد شناسی برگزار شد

جلسه کارگروه بجنورد شناسی برگزار شد

  پنجاه و ششمين جلسه کارگروه بجنورد شناسی مرکز اموزش وپژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد باحضور مهندس موسوی رئیس مرکز آموزش وپژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد ، نمایند گان ادارات ثبت احوال استان، ثبت اسناد استان،میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان،سازمان سیما ومنظر شهری شهرداری،روابط عمومی شهرداری،سازمان فرهنگی واجتماعی شهرداری،انتشارات بیژن یورد و اعضای کمیته بجنورد شناسی در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید.

در این جلسه پرپوزال با موضوع کمیته شناسایی اسناد توسط دکتر پروان ارائه گردید.

 در ادامه مطالبی در ارتباط اسناد شهر بجنورد،  دیوار نگاری شهر بجنورد، ایجاد پارک مشاهیرومفاخر شهر بجنورد، تفاهم  نامه با ادارات و سازمانهای مختلف ،ایجاد ساختمانی مستقل در ارتباط با مجموعه بجنورد شناسی ، پایان نامه های دانشجویان در ارتباط با شهر بجنورد مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.  

 در این جلسه مقررشد تصاویر جلسات بجنورد شناسی توسط روابط عمومی شهرداری ثبت و ضبط و آرشیو گردد،اداره ثبت احوال براساس مکاتبه ای مرکز پژوهش شورا اسناد مربوط به شهر بجنورد در اسرع وقت ارسال فرمایند، سازمان زیبا سازی شهرداری باهمکاری گروه هنری وادبی وانجمن خوشنویسان استان در بحث نقاشی ودیواره نگاری شهربجنورد همکاری داشته باشند،پارک مشاهیر ومفاخر شهر بجنورد  احداث گردد،اداره اوقاف با همکاری میراث فرهنگی مشاهیر مدفون در معصوم زاده قبورشان راسنگ نگاری و دفینه نگاری کار بشودوجلسه ای با گروه دوستداران میراث فرهنگی وگردشگری استان برگزار گردد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت