امروز : چهارشنبه, 06 مرداد 1400
نشست مشترک هيات امناي مركز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد با شورای پژوهشی مرکز برگزار شد.

نشست مشترک هيات امناي مركز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد با شورای پژوهشی مرکز برگزار شد.

نشست مشترک هيات امناي مركز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد با شورای پژوهشی مرکز با موضوع ارائه گزارش یکساله فعالیت مرکز توسط شورای پژوهشی و بررسی بودجه مرکز با حضور اعضا در روز پنجشنبه 99/۰8/۰8 ساعت 10:00 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.
218 8 آبان 1399, 13:33
نشست تخصصی ریاست مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد با مدیریت مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری های استان خراسان شمالی برگزار شد.

نشست تخصصی ریاست مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد با مدیریت مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری های استان خراسان شمالی برگزار شد.

نشست تخصصی ریاست و کارشناسان مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر با  مدیریت مرکز  آموزش علمی و کاربردی شهرداری های استان خراسان شمالی در خصوص طرح های پژوهشی و آموزشی مشترک در روز سه شنبه مورخه 99/05/27 ساعت 09:00 صبح با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل بهداشتی در محل دفتر مرکز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.
139 27 مرداد 1399, 14:20
جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد با حصور ریاست شورای پژوهشی و اعضای شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد، روز دوشنبه ۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰ صبح با رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل سالن جلسات شورا برگزار شد.
315 6 مرداد 1399, 11:13
جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور ریاست و اعضای شورای پژوهشی شورا با موضوع تعيين اولويت هاي پژوهشي سال 99 شهرداري بجنورد و بررسی طرح پژوهشی بازیافت پسماند شهری و تبدیل آن به مواد قابل مصرف، و با رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در روز چهارشنبه ۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۱:۰۰ قبل از ظهر محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.
993 1 مرداد 1399, 16:41
بازدید اعضای شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد از کتابخانه تخصصی و  مرکز اسناد شورای اسلامی شهر بجنورد انجام شد.

بازدید اعضای شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد از کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد شورای اسلامی شهر بجنورد انجام شد.

بازدید اعضای شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد از کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد شورای اسلامی شهر بجنورد در روز سه شنبه 98/09/12 ساعت 20:00 پس از جلسه شورای پژوهشی انجام شد.
323 12 آذر 1398, 23:13
جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه شورای پژوهشی با حضور کلیه ی اعضای شورا در روز سه شنبه 98/09/12 ساعت 18:00 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.
386 12 آذر 1398, 22:45
جلسه رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی با رئیس مرکز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی با رئیس مرکز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی با رئیس مرکز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی شهر در روز دوشنبه 98/09/11 ساعت11:00 قبل از ظهر در محل شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.
510 11 آذر 1398, 16:48
نشست مدیر اداره آموزش و پژوهش و تشکیلات شهرداری بجنورد با رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

نشست مدیر اداره آموزش و پژوهش و تشکیلات شهرداری بجنورد با رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

نشست تخصصی با حضور جناب آقای امانی، مدیر اداره آموزش و پژوهش و تشکیلات شهرداری بجنورد با دکتر امانی رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر و کارشناسان این مرکز روز دوشنبه 98/07/24 ساعت 10:00 صبح در محل در محل دفتر مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.
313 24 مهر 1398, 14:09
نشست سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خراسان شمالی با رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

نشست سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خراسان شمالی با رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

نشست تخصصی با حضور جناب آقای بادامی، سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خراسان شمالی و دکتر امانی رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر و کارشناسان این مرکز روز دوشنبه 98/07/20 ساعت 12:00  در محل در محل سالن جلسات شورای اسلامی برگزار گردید.
294 21 مهر 1398, 08:57
بازدید اعضای هیئت امنای مرکز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی از مرکز اسناد شورای اسلامی شهر بجنورد

بازدید اعضای هیئت امنای مرکز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی از مرکز اسناد شورای اسلامی شهر بجنورد

بازدید جناب آقای دکتر محقر ریاست هیأت امنای مر کز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد، آقای دکتر فیضی عضو هیأت امنای مرکز، دکتر امانی رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر و کارشناسان این مرکز روز سه شنبه 98/07/09 ساعت 14:00  از پیشرفت فیزیکی مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی شورای اسلامی شهر بجنورد.
480 10 مهر 1398, 07:23
  • بازدید امروز: 223
  • بازدید دیروز: 505
  • بازدید ماه: 1565
  • بازدید سال: 46246
  • بازدید کل: 1212916
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت