امروز : جمعه, 25 خرداد 1403
جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش ومطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید

جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش ومطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید

جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش ومطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید. هیجدهمین جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد با حضور سید محسن موسوی رئیس مرکز ، ابوذر عفیف مدیر اداری ومالی شورای شهر، محمدرضا ضمیری نماینده راه شهرسازی استان،رسول فخر قاسمی دبیر محافل ادبی اداره کل کتابخانه های استان، ابوالفضل حصاری نماینده اداره کل ثبت احوال استان، سعید عربخانی نماینده روابط عمومی دانشگاه بجنورد، معصومه عیدی دانشگاه کوثر، مجید عباسی معاون اداره کل فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه ،مهین صدقی قره چشمه آموزش و پرورش استان، بهنام کریمی روابط عمومی پارک علم وفناوری استان ابراهیم مسبوق تهیه کننده صدا وسیما، هادی رحیمی کارشناس فضای سبز شهرداری، محمد داورپناه روابط عمومی شهرداری ،ابوالقاسم شریعتی مجموعه دار اسناد، رضا احمدی مدرس دانشگاه، مریم قلی پور مدرس دانشگاه آزاد، خلیل رستمی مدرس خوشنویسی وعضو کارگروه، محدثه جمالی عضو کانون نویسندگی بهار، علی رحمتی عضو کارگروه ، خدیجه همایونی دبیر مرکز اموزش پژوهش ومسئول کتابخانه شورا، مسعود عاملی پور کارشناس مرکزدر محل سالن جلسات شورا برگزار گردید. ارائه پروپوزال آقای سید احسان سیدی زاده در ارتباط با " سواد رسانه ای( مطبوعات)رسانه ها نمایندگان بدون پارلمان، رسانه ها رابط بین مردم ومسئولان ،نقش عکس و تبلیغات دررسانه های مکتوب مورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت.
415 9 خرداد 1403, 11:51
جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید

جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید

جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید. هفدهمین جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد با حضور سید محسن موسوی رئیس مرکز، عباس سرشته معاون فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ابراهیم کنعانی عضو هیات علمی دانشگاه کوثر، فاطمه زمانی عضو هیات علمی دانشگاه کوثر، رسول فخر قاسمی دبیر محفل ادبی کتابخانه های عمومی استان، احسان سیدی زاده آموزش پرورش استان، سید باقر سیدی زاده کارشناس حوزه هنری ،محمدرضا ضمیری نماینده راه و شهرسازی استان، یحیی علوی فرد شاعر مهمان، مسعود فیروزیان اتاق اصناف مرکز استان،ماریا رحمانی و محدثه جمالی عضو انجمن نویسندگی محافل ادبی، علی اکبر عزیزی نماینده میراث فرهنگی و صنایع دستی استان، علی حصاری شاعر و بازنشسته فرهنگی، علی اکبر مهمانی عضو محفل ادبی سخن، مجید تاتاری عضو کارگروه ،خلیل رستمی مدرس خوشنویسی عضو کارگروه، خدیجه همایونی دبیر مرکز آموزش پژوهش ومسئول کتابخانه ومرکز اسناد شورا در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید. در ابتدا پروپوزال آقای رسول فخر قاسمی با عنوان تاثیر ادبیات در حوزه ( شعر،نویسندگی، خوشنویسی،نقاشی و.....) و صحبت های آقای یحیی علوی فرد در زمینه شعر ادبیات کودک ارائه گردید. پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید تشکیل انجمن ادبیات کودک با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استان، همکاری و ارتقاع مرکز نوآوری دانشگاه کوثر با شهرداری و شورای شهر، ایجاد بستر و فضای مطلوب برای کودکان، ایجاد محافل ادبیات کودک، روانشناسی محیط و شهری کودک ، سرمایه گذاری در زمینه های فرهنگی اجتماعی و هنری، برنامه ریزی در ارتباط با سالگرد حاج داراب بدخشان برنامه ریزی گردید در پایان لوح سپاس به آقایان رسول فخر قاسمی و یحیی علوی فرد اهدا گردید.
464 12 اردیبهشت 1403, 11:05
اولین جلسه کارگروه تاریخ، ادبیات و هنر مرکز آموزش پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر در سال ۱۴۰۳ برگزار گردید

اولین جلسه کارگروه تاریخ، ادبیات و هنر مرکز آموزش پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر در سال ۱۴۰۳ برگزار گردید

اولین جلسه کارگروه تاریخ، ادبیات و هنر مرکز آموزش پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر در سال ۱۴۰۳ برگزار گردید. جلسه کارگروه تاریخ، ادبیات وهنر شهر بجنورد با حضور سید محسن موسوی رئیس مرکز آقایان خلیل رستمی،امید سپهری،رسول فخر قاسمی،علی رحمتی از اساتید تاریخ ادبیات وهنر در سالن جلسات مرکز برگزار گردید در این جلسه ضمن تشکیل کمیته های در ارتباط با خواهر خواندگی و تعامل فرهنگی با شهرهای داخلی وخارجی،رونمایی از کتاب بعنوان ساختار مرکز آموزش و پژوهش، انعقاد قرار داد با یکی از انتشارات جهت چاپ کتاب، جلسات بصورت اجتماع منطقه ای ، سایر موارد و تاثیر گذاری آن بصورت طرح در مصوبات شورای شهر مورد بحث و تبادل نظر بررسی قرار گرفت.
394 6 اردیبهشت 1403, 11:11
جلسه کارگروه مطالعات راهبردی پیشرفت شهری بجنورد، با محوریت مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید

جلسه کارگروه مطالعات راهبردی پیشرفت شهری بجنورد، با محوریت مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید

جلسه کارگروه مطالعات راهبردی پیشرفت شهری بجنورد، با محوریت مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید اولین جلسه کارگروه مطالعات راهبردی ، مرکز آموزش ، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر بجنورد در سال 1403 در سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور جمعی از مهندسان و حقوقدانان شهر بجنورد برگزار شد در این جلسه تدوین آئین نامه ، تشکیل کمیته های مهندسین و حقوقی و ارائه راهکارها و نقش مردم در حقوق شهروندی و تاثیرگذاری آن به صورت طرح در مصوبات شورای شهر مورد بحث و تبادل نظر و بررسی قرار گرفت.
420 30 فروردین 1403, 21:55
جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید

جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید

جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید. شانزدهمین جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی با حضور سید محسن موسوی رئیس مرکز، ایوب محمدیان کارشناس فرهنگ وارشاد اسلامی استان، وحید کریمی مدیر روابط عمومی اداره کل حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان، رسول فخر قاسمی دبیر محافل ادبی کتابخانه های عمومی استان، بهنام کریمی کارشناس پارک علم وفناوری استان، خلیل رستمی مربی خوشنویسی وعضو کارگروه اسناد، ولی قنبری کارشناس سازمان فرهنگی واجتماعی شهرداری، علی شرافتی کارشناس دفتر فنی معاونت فنی وامور زیر بنایی شهرداری، محمد داورپناه مسئول تشریفات روابط عمومی شهرداری ،علی رحمتی عضو کارگروه اسناد و خدیجه همایونی دبیر مرکز آموزش، پژوهش ومطالعات راهبردی شورا و مسئول کتابخانه مرکز اسنادشورا در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید. در ابتدا پروپوزال آقای فخر قاسمی باعنوان " نقش مکتب های ادبی در افول یا پیشرفت فرهنگ و تمدن جامعه" ارائه گردید. پس از بحث وتبادل نظر تصمیمات و پیشنهادات ذیل اتخاذ گردید. تشکیل کارگروه تاریخ ادبیات و هنر --- کار در زمینه طراحی شهری ، المان تندیس و نقاشی های دیواری و مبلمان شهری مرتبط با هویت و تاریخ شهر بجنورد برنامه ریزی گردد _همکاری بین سازمانی فرهنگ ارشاد اسلامی ،شهرداری ( سازمان فرهنگی واجتماعی) ، پارک علم فناوری ، انجمن خوشنویسان استان در زمینه خلاقیت و توسعه فرهنگ بومی محلی استان وتبدیل آن به کتاب و برگزاری کارگاه آموزشی داستان نویسی، ترویج فرهنگ کتاب خوانی، پیگیری ایجاد پارک کتاب ایستگاه کتاب در فضا های مختلف شهر. _ معرفی فرهنگ و آثار فرهیختگان و هنرمندان. درپایان لوح سپاس به آقای رسول فخر قاسمی جهت ارائه پروپوزال اهدا گردید.
598 29 فروردین 1403, 12:52
جلسه کار گروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش ، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار می گردد

جلسه کار گروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش ، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار می گردد

جلسه کار گروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش ، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار می گردد. جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر با حضور سید محسن موسوی رئیس مرکز، عباس سرشته معاون فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، علی داوری رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان، سید فرشید حمیدی کارشناس اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، وحید کریمی مدیر فرهنگی اداره کل حفظ آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، ابراهیم ولدی مشاور و پیمانکار توسعه و تجهیز و موزه ها و معرفی ابنیه تاریخی ، رسول فخر قاسمی دبیر محافل اداره کل کتابخانه عمومی استان مدیر کانون کتاب آستان قدس رضوی، محمد داورپناه مسئول تشریفات و کارشناس روابط عمومی شهرداری، دکتر مریم قلی پور مدرس دانشگاه ، مزدک مجردی کارشناس سازمان فضای سبز شهرداری، ولی الله فیضی علوم پزشکی استان ، ولی قنبری کارشناس سازمان فرهنگی واجتماعی شهرداری و اعضای کارگروه اسناد در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید. در ابتدا پروپوزال سرکارخانم مریم قلی پور با محتوای روانشاسی شهری ارائه گردید. ارائه مباحث فرهنگی توسط جناب آقای ابراهیم ولدی ارائه گردید و پس از بحث تبادل نظر تصمیمات و پیشنهادات ذیل مطرح گردید که می توان برگزاری دوره های آموزشی روانشناسی اجتماعی ،فرهنگی و محیطی ، مهارت محوری با همکاری سازمان فرهنگی واجتماعی شهرداری، طراحی محیطی ، طراحی مبلمان شهری، فضا سازی شهری و زیبا سازی شهری و تاثیر آن بر رفتار انسان ، نصب بیلبورد و بنر جهت نکات آموزشی شهروندی در سطح شهر اشاره کرد در پایان این جلسه لوح سپاس به سرکارخانم دکتر مریم قلی پور و جناب آقای ابراهیم ولدی جهت ارائه پروپوزال اهدا گردید
549 16 اسفند 1402, 11:33
جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید

جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید

جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید. جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر با حضور سید محسن موسوی رئیس مرکز ، سید سعید روشنایی مسئول امور اجتماعی فرهنگی استانداری، مجتبی قائینی اداره کل حفظ آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، اسامه شریعت منش نمایندگی وزارت امور خارجه دراستان،صادق پرتانی عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد، محسن محمدی رئیس انجمن موسیقی استان، سید فرشید حمیدی کارشناس حقوقی اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان، رسول فخر قاسمی اداره کل کتابخانه های استان، مسعود بهشتی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، امین رستمی انجمن خوشنویسان استان، ابوالفضل حصاری اداره کل ثبت احوال استان، علی شرافتی دبیر فنی شهرداری، حبیب الله شادلو مهمان ، فرامرز رستمی مهمان از حوزه موسیقی، مزدک مجردی سازمان پارک‌ها وفضای سبز شهرداری، محمد داورپناه کارشناس روابط عمومی شهرداری، محمدرضا ضمیری کارشناس اداره کل راه شهرسازی استان، بهنام کریمی مدیر عامل جمعیت دوستداران فرهنگ وتمدن، علی رحمتی، مجید تاتاری، خلیل رستمی، اعضای کارگروه در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید. در ابتدا ارائه پروپوزال آقای محمد رضا ضمیری با موضوع " سرمایه های کالبدی ، اجتماعی، فرهنگی و انسانی شهربجنورد" ارائه گردید. در این جلسه مواردی از قبیل حفظ سرمایه های نمادین، حفظ تعاملات اجتماعی و فرهنگی، آداب و رسوم سنت های قدیمی ، زنده کردن موسیقی های قدیمی و محلی شهر بجنورد و پیوند بین نسلی با هم افزایی اشتراکی مورد بحث بررسی قرار گرفت. در پایان از استاد گرامی جناب آقای فرامرز رستمی جهت دریافت مدرک درجه یک هنری در رشته ترانه خوانی خراسان لوح سپاس اهدا گردید و همچنین لوح سپاس به آقای محمدرضا ضمیری کارشناس راه شهرسازی استان جهت ارائه پروپوزال اهدا گردید.
430 11 بهمن 1402, 10:07
چهارمین  جلسه کارگروه کتاب مرکز آموزش ، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید

چهارمین جلسه کارگروه کتاب مرکز آموزش ، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید

چهارمین جلسه کارگروه کتاب مرکز آموزش ، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر برگزار گردید. جلسه کارگروه کتاب با حضور سید محسن موسوی رئیس مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر، عاطفه صداقتی عضو هیات علمی دانشگاه ، امید سپهری استاد دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، ابوالقاسم شریعتی مجموعه دار اسناد، خدیجه همایونی مسئول مرکز اسناد و مرکز آموزش و پژوهش شورا در محل سالن مرکز بر گزار می گردد. پس از بحث بررسی تصمیمات ذیل گرفته شد. طبق تصمیمات جلسه کارگروه کتاب چاپ کتاب چهل سند تاریخی و هویتی از دوره قاجار با همکاری انتشارات دانشگاه بجنورد کنسل گردید و بنا شد لگو مرکز آموزش و پژوهش لحاظ نگردد اما در مقدمه از رئیس مرکز آموزش پژوهش تشکر گردد جهت تشکیل اولین کارگروه چاپ کتاب . مقرر گردید هزینه چاپ کتاب با همکاری خود مؤلفین انجام گردد.
430 4 بهمن 1402, 10:42
جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی  شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش ومطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید

جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش ومطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید

جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش ومطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید. جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر با حضور سید محسن موسوی رئیس مرکز، مهدی معلم رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و پیگیری، عباس سرشته معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان،مسعود بهشتی فرهنگ ارشاد اسلامی، مجتبی قائینی دفتر فنی اداره کل حفظ آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، سید فرشید حمیدی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، رسول فخر قاسمی دبیر محافل ادبی اداره کل استان، مزدک مجردی سازمان پارک‌ها وفضای سبز شهرداری، ابوالفضل حصاری اداره کل ثبت احوال استان، ولی قنبری سازمان فرهنگی واجتماعی شهرداری، علی شرافتی کارشناس دفتر فنی شهرداری، محمدرضا ضمیری اداره کل راه وشهرسازی استان، ابوالقاسم شریعتی مجموعه دار اسناد،محمد داورپناه روابط عمومی شهرداری، طاهره بدری اداره کل پست استان، احمد علیزاده مدیر هلدینگ ۵ستاره،جوادمحمدزاده ،امید سپهری و ابراهیم رحمتی عضو کارگروه اسناد وکارشناسان مرکز در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید. در ابتدا پروپوزال آقای علی رحمتی با موضوع " بجنورد شناسی تاریخ شهر بجنورد" ارائه گردید. پس از بحث وتبادل نظر تصمیمات و پیشنهادات ذیل مطرح گردید تشکیل کارگروه پژوهشی و هویتی نامگذاری شهر بجنورد، باز آفرینی غنای تاریخی شهر بجنورد، احیا دروازه های شهر بجنورد، استفاده از نام بزنجرد در داخل شهر، شناسایی هویت مکان‌های مختلف شهر بجنورد با نصب المان تابلو یا بنر به لحاظ تاریخی وهویتی شهر.
465 27 دی 1402, 10:46
دوره آموزشی آشنایی با شرح خدمات پروژه های انطباق شهری ساختمان برگزار شد

دوره آموزشی آشنایی با شرح خدمات پروژه های انطباق شهری ساختمان برگزار شد

گزارش تصویری دوره آموزشی آشنایی با شرح خدمات پروژه های انطباق شهری ساختمان با ارائه سرکار خانم دکتر عاطفه صداقتی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد با همکاری مرکز آموزش پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر بجنورد، دانشگاه بجنورد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی و شهرداری بجنورد در محل سالن همایش های شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.
531 24 دی 1402, 21:50
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت