امروز : جمعه, 21 مرداد 1401

اولین جلسه شورای سیاستگذاری یازدهمین همایش ملی مدیریت سامانه های سطوح آبگیربرگزارشد.

اولین جلسه شورای سیاستگذاری یازدهمین همایش ملی مدیریت سامانه های سطوح آبگیربرگزارشد.

اولین جلسه شورای سیاستگذاری یازدهمین همایش ملی مدیریت سامانه های سطوح آبگیربرگزارشد.

 این جلسه باحضورمعاونت دانشگاه بجنورد،دبیرعلمی،دبیراجرایی،رییس دانشکده فنی و مهندسی،رییس انجمن علمی سطوح آبگیرایران،معاونین ومدیران دستگاه‌های اجرایی استان از سازمان حفاظت محیط زیست،سازمان مدیریت و برنامه ریزی،آب منطقه‌ای،آبفا استان ورییس مرکز آموزش وپژوهش شورای اسلامی شهربجنورددرمحل دانشگاه بجنوردبرگزار شد.

 ارایه تاریخچه وخواستگاه ملی وبین‌المللی ده دوره قبلی دکتر اسلامی رییس انجمن علمی سطوح آبگیر ایران،ارایه ماهیت محتوایی همايش دکتر بهزاد فر از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان وساختار سازمانی وگزارش اقدامات انجام شده دکتر پوراسماعیل ودکتر پرتانی دبیران علمی واجرایی درخصوص فرایندحمایت دستگاه های اجرایی طرح گردید.

 مهندس سیدمحسن موسوی رییس مرکز آموزش وپژوهش شورای اسلامی شهربجنوردنیزازآمادگی همه جانبه برای پیاده سازی زیست شهری دربستر مدیریت ایمن منابع آب ازسوی مدیریت شهری یادنمودند.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت