امروز : جمعه, 11 آذر 1401

نشست تخصصی ریاست مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد با مدیریت مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری های استان خراسان شمالی برگزار شد.

نشست تخصصی ریاست مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد با مدیریت مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری های استان خراسان شمالی برگزار شد.

نشست تخصصی ریاست مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد با مدیریت مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری های استان خراسان شمالی برگزار شد.

نشست تخصصی ریاست و کارشناسان مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر با  مدیریت مرکز  آموزش علمی و کاربردی شهرداری های استان خراسان شمالی در خصوص طرح های پژوهشی و آموزشی مشترک در روز سه شنبه مورخه 99/05/27 ساعت 09:00 صبح با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل بهداشتی در محل دفتر مرکز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت