امروز : پنج شنبه, 10 اسفند 1402

نشست مدیر اداره آموزش و پژوهش و تشکیلات شهرداری بجنورد با رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

نشست مدیر اداره آموزش و پژوهش و تشکیلات شهرداری بجنورد با رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

نشست تخصصی با حضور جناب آقای امانی، مدیر اداره آموزش و پژوهش و تشکیلات شهرداری بجنورد با دکتر امانی رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر و کارشناسان این مرکز روز دوشنبه 98/07/24 ساعت 10:00 صبح در محل در محل دفتر مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص نحوه تعیین عناوین دوره های آموزشی و نوع دوره ها و مشکلات موجود در خصوص صدور گواهینامه های آموزشی بحث و تبادل نظر شد.

مقرر گردید تا در جلسه ای با حضور خانم سپهری رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری خراسان شمالی و آقای چاهی مسئول آموزش کوتاه مدت علمی و کاربردی شهرداری برگزار گردد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت