امروز : جمعه, 18 آذر 1401

چهارمین جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

چهارمین جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

چهارمین جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

چهارمین جلسه شورای پژوهشی با حضور کارشناسان و صاحب نظران مرتبط با حوزه پژوهشی معاونت خدمات شهری و سازمان تابعه(پسماند، آرامستان، فضای سبز، آتش نشانی)، معاونت شهرسازی، مدیریت منطقه دو و مدیریت سرمایه گذاری، اعضای شورای پژوهشی، سایر مدعوین محترم و صاحب نظران مدیریت شهری رأس ساعت 18:30 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر رسمیت یافت.

در ابتدا آقای امانی (رییس مرکز ) ضمن خیر مقدم و و خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه ، در خصوص مکاتبات صورت گرفته با جامعه علمی شهرستان، دانشگاه ها و گردآوری پیشنهادات حوزه های مختلف شهرداری در زمینه اولویت های پژوهشی، مطالبی را ارائه نمودند.

در ادامه اولویت های پژوهشی سال 98شهرداری با محوریت مدیریت شهری در حوزه معاونت خدمات شهری و سازمان تابعه (پسماند، آرامستان، فضای سبز، آتش نشانی)، معاونت شهرسازی، مدیریت منطقه دو و مدیریت سرمایه گذاری، توسط مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف شهرداری و اساتید دانشگاه و صاحبنظران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.     

      

چهارمین جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

چهارمین جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

چهارمین جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

چهارمین جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

چهارمین جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

چهارمین جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

چهارمین جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

چهارمین جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

چهارمین جلسه شورای پژوهشی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

     

 

این جلسه با ذکر صلواتی در ساعت 20:۳۰ به اتمام رسید.          

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت