امروز : شنبه, 12 فروردین 1402

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

نشست ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر با ریاست و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در محل دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد برگزار گردید.

دکتر وثوقی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد ضمن خیر مقدم و تبریک حول ماه مبارک رمضان، حضور اعضای شورای اسلامی شهر را این دانشگاه به فال نیک گرفتند و اظهار امیدواری کردند که این جلسات بصورت متداول ادامه داشته باشد تا پیوندی بین دانشگاه و حوزه مدیریت شهری صورت پذیرد.

مهدی محمدی ریاست شورای اسلامی در این جلسه ضمن قبولی طاعات و عبادات، حلول ماه مبارک رمضان را تبریک و تهنیت عرض نموده و از حضور در جمع اساتید ابراز خرسندی نمودند.

ایشان از زحمات دکتر وثوقی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دکتر امانی عضو شورا و رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد در برگزاری جلسه تقدیر و تشکر نمودند.

مهدی محمدی در این جلسه بیان داشتند: سیاست شورای اسلامی شهر بجنورد در دوره پنجم ارتباط نزدیک با مراکز تولید علم است

وی اضافه نمود: فاصله بین حوزه آکادامیک و حوزه مدیریت شهری باید نزدیکتر باشد تا بهترین خدمات به مردم شهر ارائه گردد.

رئیس شورای اسلامی گفت: امیدواریم با برگزاری جلسات متداول و تبادل نظرات و پیشنهادات در حوزه مدیریت شهری در سنوات بعدی با مشکلات کمتری در مباحث اجرایی مواجه باشیم.

محمدی افزود: یکی از نکات مثبت در دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد حضور پنج نفر از اعضای شورا در هیئت های علمی و تدریس در دانشگاه ها است که می تواند حلقه اتصال دانشگاه را با حوزه مدیریت شهری محکمتر نماید.

ایشان اضافه نمودند: مرکز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی شهر یکی از مهمترین نهاد های شورا می باشد که تمام نظریه های که در حوزه اجرا دارای مشکل است را در حوزه آکادامیک کارشناسی و بررسی می نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر گفت: یکی از دلایل مهم اینکه امروز در این حوزه حضور داریم نزدیک کردن مباحث علمی در حوزه اجرا است تا با کمترین ایراد و مشکل مواجه باشیم.

در ادامه هریک از اعضای شورای اسلامی شهر و هیئت علمی دانشگاه مطالبی را در خصوص مشکلاتی در حوزه های مختلف شهری بیان و پیشنهاداتی ارائه نمودند.

 

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت