امروز : جمعه, 11 آذر 1401

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد


جلسه پدافند غیرعامل امروز 23 آبان ماه با حضور مهندس کریمی معاون امور شهری پدافند غیرعامل کشور-اعضای شورای اسلامی شهر -  مهندس عرب مدیر کل محترم امور شهری استانداری – مهندس ثروتی مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری و باحضور جمعی از مدیران شهرداری در دفتر شهردار محترم برگزار شد.

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

شهردار ضمن ابراز خرسندی برای حضورمهندس کریمی در شهرداری ، موضوع پدافند غیرعامل را مبهم دانسته که در تصمیمات مدیریتی لحاظ نشده است.

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

رئیس شورای اسلامی شهر پدافند غیرعامل را ایجاد هم سویی و هم جهتی در ارائه خدمات در بروز بحران توصیف کرده و گفت: اصلی ترین نیازهای شهر طرح جامع و تفصیلی است که پیوست مناسبی ندارد.

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

مهدی محمدی افزود: درحوزه اجرا چه توقعی می توان داشت وقتی خدمات شهری و سازمان آتش نشانی ما مجهز به تاسیسات مورد نیاز نیست.
ایشان درخواست کرد تعریف ها را اجرایی ترکنیم و نهادهای عم عرض درراستای یک سیاست جامع در خدمت پدافند غیر عامل باشند.
براتیان گفت: دربافت های سنتی و قدیمی شهر سوال اساسی این است که چه باید بکنیم تا در بروز بحران ، آسیب پذیری را به حداقل برسانیم.

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

شهردار اضافه کرد: هدف پدافند بیشتر حفظ مردم درشرایط ویژه است و اولین لازمه آن آموزش و آگاهی است تا بدانند در بروز بحران توقع چه خدماتی را داشته باشند.
تحقق مدیریت واحد شهری و ضرورت تجهیز سازمان آتش نشانی که خدمات فرابخشی دارند ازجمله درخواستهای شهردار محترم بود.

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

معاون شهری سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: درشانزدهمین سالروز تشکیل پدافند غیرعامل درحال پیگیری دو هدف هستیم.

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

کریمی گفت: مصون سازی زیرساختها و تداوم خدمات در بحران و حفاظت ازمردم امروز یک ضرورت غیرقابل اجتناب محسوب می شود.
ایشان ادامه داد: عمده فعالیت ما درشهرها برای حصول اطمینان از تحقق خدمات از زیرساختهای شهری است که کارکرد لازم را برای چندین هدف داشته باشند.
کریمی گفت: گاهی با اعمال تغییراتی کوچک می توانیم در شرایط خطر آفرین ، ایمنی لازم را ایجاد کنیم.
داشتن کارکردهای متعدد در زیرساختهای شهری ازجمله الزاماتی است که مهندس کریمی به آن اشاره کرد.
رئیس پدافند غیرعامل شهرداری طی سخنانی خواست با تجهیز سازمان آتش نشانی و توجه به آموزش عمومی درراستای اهداف مورد نظر اقدامات لازم انجام پذیرد.

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

کشمیری گفت: درانجام مطالعات مدافع پدافند یازدهمین شهر پیشرو درکشور هستیم.
درپایان جلسه مقرر شد بازدید مشترکی از تجهیزات سازمان آتش نشانی انجام شود.

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

جلسه پدافند غیرعامل درشهرداری بجنورد تشکیل شد

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت