امروز : شنبه, 12 فروردین 1402

آخرین مهلت ارائه فرم 2 طرح های پژوهشی

به اطلاع ‌آن دسته از پژوهشگرانی که فرم شماره 1، ایشان مورد تأیید قرار گرفته، می رساند:
 آخرین مهلت ارسال فرم شماره 2 طرح پژوهشی تا پایان دی ماه جاری می باشد. 
همچنین آن گروه از پژوهشگرانی که از این پس فرم 1 آنها مورد تأیید خواهد بود، لازم است ظرف مدت 2 هفته از تاریخ اعلام نتیجه، فرم را به آدرس ایمیل مرکز به نشانی
rcbc@nkh-bojnourdshora.ir ایمیل و 4 نسخه پرینت شده آن را به دبیرخانه شورای شهر ارسال نمایند.

دبیرخانه مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت