امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

رسالت ها و اهداف

رسالت ها و اهداف مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد

 

رسالت:

ارائه هرگونه کمک در جهت ارتقای شهر بجنورد به یکی از جذاب ترین و زیباترین شهر توریستی،ایجاد ذهنیت مطلوب در بین زائرین و مسافرین داخلی و خارجی ،تامین امنیت ،رفاه و آرامش برای شهروندان در بالاترین سطح از استانداردهای شناخته شده کلان شهرها.

هدف نهایی مرکز:

مدیریت بهره ور پژوهش ها و مطالعات شهری در چارچوب فرصت ها و تهدیدهای رویاروی شهر و با نگاه به نقاط قوت و ضعف شهر بجنورد

اهداف مشخص مرکز:

 • کمک به تغییر دیدگاه و شناسایی واقعیت های جدید و مطلوب برای آینده شهر
 • تصمیم سازی برای شورای شهر در جهت انتخاب تصمیم های درست
 • بهبود اثر بخشی تصمیمات شورا
 • کمک به یکپارچگی و هدفمند سازی فعالیت های شورا
 • پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و کارشناسی شورا
 • کمک به حاکمیت تفکر استراتژیکی در شورا در جهت نیل به هدف مدیریت واحد شهری
 • تشخیص و تعیین حوزه های مورد نیاز تحقیقاتی مرتبط با شهر
 • تعریف و مدیریت طرح های اساسی شهری بر مبنای متغیرهای کلان محیطی (اقتصادی،اجتماعی- فرهنگی،سیاسی- قانونی و تکنولوژی)
 • ایجاد واحد اطلاع رسانی و بانک اطلاعاتی
 • انجام تحقیقات موردی و مطالعات کارشناسی
 • تشکیل کمیته های موقت تخصصی در حوزه های مختلف مرتبط با مسایل شهری
 • ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی (برای انعکاس نتایج تحقیقات شهری به شورا)
 • اشاعه ی نتایج مطالعات و تحقیقات به واحدها و دستگاه های ذیربط در جهت تغییر دیدگاه ها و حاکمیت تفکر استراتژیک

  خط مشی ها:

 • استفاده از حداکثر توان علمی و تخصصی پژوهشگران و کارشناسان در سطح شهروکشور
 • اعمال مدیریت به جای تصدی گری پژوهش ها و مطالعات به عنوان نقش محوری مرکز
 • استفاده از توان علمی و تخصصی پژوهشگران و متخصصان سازمان های غیر دولتی
 • اجتناب از موازی کاری(از طریق هماهنگی با نهادهای تحقیقاتی مرتبط با مسایل شهری )
 • مطالعه ی طرح های بنیادین و اساسی شهر و اولویت به مطالعات کلان شهری
  File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت