امروز : چهارشنبه, 16 آذر 1401

مصوبات شورا

صورتجلسه شماره 219  مورخه2/8/88 دوره سوم شورای شهر

   نامه شماره 4/ك م مورخه 12/6/88 رياست محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي در خصوص اساسنامه مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر بجنورد مطرح، نظر به اينكه اساسنامه مركز پژوهشها در كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب كميسيون رسيده است شورا اساسنامه مذكور را مورد تصويب قرار خواهد داد .

 

 

صورتجلسه شماره 232  مورخه12/10/88 دوره سوم شورای شهر

   نامه شماره 4.ك.م مورخه 12/6/88 رياست محترم كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر بجنورد مبني بر تصويب اساسنامه مركز پژوهشهاي شوراي اسلامي شهر و تعيين هيات امناء مركز مطرح، شورا ضمن تصويب اساسنامه مركز پژوهشهاي شوراي اسلامي بجنورد اعضاء هيات امناء را به شرح ذيل تعيين مي نمايد.1- آقاي ابراهيم اماني 2- سيد محمد لنگري 3-اعظم السادات افشين فر4- سيد اسماعيل سيدي 5- مهندس نداف 6- مهندس قلي پور 7- مهندس شادي فر از صاحب نظر برنامه ريزي و مديريت شهري و شهرسازي .

صورتجلسه شماره 59-مورخه 93/4/22

نامه شماره 8/1245 ش. مورخه 93/4/23 ریاست محترم شورای شهر، اصلاحیه اساسنامه در جلسه شورا طبق بند 21 صورتجلسه شماره 59 مورد تصویب قرار گرفت. 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت