امروز : شنبه, 12 آذر 1401

اولین نشست صمیمی معاونت اداری مالی شهرداری با حوزه اداری مالی شورای اسلامی شهر بجنورد

اولین نشست صمیمی معاونت اداری مالی شهرداری با حوزه اداری مالی شورای اسلامی شهر بجنورد

اولین نشست صمیمی معاونت اداری مالی شهرداری با حوزه اداری مالی شورای اسلامی شهر بجنورد صبح یکشنبه برگزار شد.

اولین نشست صمیمی معاونت اداری مالی شهرداری با حوزه اداری مالی شورای اسلامی شهر بجنورد

در این نشست صمیمی نسبت به موضوعات اداری و مالی دو حوزه و راهکارهای جهت تسهیل و برطرف نمودن مشکلات، مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 درپایان جلسه ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات اداری و مالی، موضوعات مطرح شده جهت بررسی و اقدام صورتجلسه گردید.

اولین نشست صمیمی معاونت اداری مالی شهرداری با حوزه اداری مالی شورای اسلامی شهر بجنورد

اولین نشست صمیمی معاونت اداری مالی شهرداری با حوزه اداری مالی شورای اسلامی شهر بجنورد

اولین نشست صمیمی معاونت اداری مالی شهرداری با حوزه اداری مالی شورای اسلامی شهر بجنورد

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت