امروز : شنبه, 09 مرداد 1400

معرفی اعضای دوره پنجم

 

    مهدی محمدی
    رئیس شوراي اسلامي شهر بجنورد
    رئیس کمیسیون توسعه و عمران روئسای شوراهای کلانشهرها و مراکز استانهای کشور

 
    پست الکترونیکی: mohammadi@nkhbojnord.ir

 

 

   جمشید گریوانی
     نايب رئیس شوراي اسلامي شهر بجنورد
     رئیس کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسون فرهنگی و اجتماعی و هنری شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد
  
    پست الکترونیکی: gerivani@nkhbojnord.ir

 


     بهمن جباری
     رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد
     نایب رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون ورزش و جوانان
شورای اسلامی شهر بجنورد
 
    پست الکترونیکی: jabari@nkhbojnord.ir
   

 

     سيد احمد وکیلی

     خزانه دار شورای اسلامی شهر بجنورد
     رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد
     نایب رئیس کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد
     
   
 

    پست الکترونیکی: vakili@nkhbojnord.ir
 

 

 
      سیده زهرا هاشمی
     منشي دوم شوراي اسلامي شهر بجنورد
      رئیس کمیته بانوان شورای اسلامی شهر بجنورد
      نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد
      عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد
      عضو کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد
      عضو کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری
 شورای اسلامی شهر بجنورد
 
    پست الکترونیکی: hashemi@nkhbojnord.ir
 

 


     ابراهیم امانی
    رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد
     رئیس مرکز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد
     مدیر مسئول ماهنامه شهروند شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد
 
    پست الکترونیکی: amani@nkhbojnord.ir

 


     سید محسن موسوی
     رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 
   پست الکترونیکی: moosavi@nkhbojnord.ir
 

 


    علیرضا باغچقی
    نماینده شورای اسلامی شهر بجنورد در شورای اسلامی شهرستان بجنورد
     عضو کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 
    پست الکترونیکی: baghcheghi@nkhbojnord.ir

 

     مصطفی دلیریان

     منشی اول شورای اسلامی شهر بجنورد

     نایب رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسین برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد
     عضو کمیسین خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد
  

      پست الکترونیکی: dalirian@nkhbojnord.ir
  • 5 788
  • بازدید امروز: 511
  • بازدید دیروز: 555
  • بازدید ماه: 3236
  • بازدید سال: 47917
  • بازدید کل: 1214587
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت