امروز : پنج شنبه, 16 اردیبهشت 1400

مهندس مهدی محمدی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد شد.

مهندس مهدی محمدی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد شد.

در دویستمین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بجنورد که بصورت فوق العاده و غیر علنی در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ صبح با موضوع استعفا بهمن جباری از ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید

مهندس مهدی محمدی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد شد.

ضمن پذیرش استعفا ریاست شورا از سوی اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد مهندس مهدی محمدی بعنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر بجنورد انتخاب گردید.

  • بازدید امروز: 180
  • بازدید دیروز: 241
  • بازدید ماه: 5750
  • بازدید سال: 15192
  • بازدید کل: 1181862
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت