امروز : شنبه, 09 مرداد 1400
دویست و سیزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد برگزارگردید.

دویست و سیزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد برگزارگردید.

دويست و سیزدهمین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بجنورد با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر، اعضای منتخب دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد و هادی زارعی شهردار بجنورد و معاونین و مدیران شهرداری بجنورد و اصحاب رسانه در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰ صبح با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل سالن همایش های شورای اسلامی شهر برگزار شد.
45 6 مرداد 1400, 21:22
دویست و دوازدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

دویست و دوازدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

دويست و دوازدهمین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بجنورد با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین ومدیران شهرداری بجنورد در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ صبح با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل سالن همایش های شورای اسلامی شهر برگزار گردید.
238 23 تیر 1400, 14:33
دویست و یازدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دویست و یازدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دويست و یازدهمین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بجنورد با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین و مدیران شهرداری بجنورد در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ صبح با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل سالن همایش های شورای اسلامی شهر بچنورد برگزار شد.
287 16 تیر 1400, 14:28
دویست و دهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دویست و دهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دويست و دهمین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بجنورد با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر، مهندس هادی زارعی شهردار و معاونین و مدیران شهرداری بجنورد که در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰ صبح با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل سالن همایش های شورای اسلامی شهر یجنورد برگزار شد.
398 9 تیر 1400, 18:24
جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

  جلسه كميسيون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور سید احمد وکیلی ریاست کمیسیون، اعضای کمیسیون و  میهمانان با موضوع نامه هاي رسيده در روز سه شنبه مورخه 1400/04/07 ساعت 11:00 قبل از ظهر با رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.
433 7 تیر 1400, 16:58
جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه كميسيون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور سید محسن موسوی ریاست کمیسیون، اعضای کمیسیون و میهمانان با موضوع نامه هاي رسيده در روز دوشنبه مورخه 1400/04/07 ساعت 10:00 صبح و با رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل سالن همایش های شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.
418 7 تیر 1400, 16:54
جلسه كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور مهدی محمدی ریاست شورا، ابراهیم امانی ریاست کمیسیون، اعضای کمیسیون و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری بجنورد که در روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ساعت ۱۲:۰۰ ظهر با موضوع نامه هاي رسيده و با رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.
459 5 تیر 1400, 15:21
419 5 تیر 1400, 13:42
جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه كميسيون برنامه، بودجه و سرمايه گذاري شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور بهمن جباری ریاست کمیسیون، اعضای کمیسیون و میهمان دعوت شده باموضوع نامه هاي رسيده در روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ صبح و با رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.
395 3 تیر 1400, 13:15
دویست و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دویست و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دويست و نهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بجنورد باحضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر،مهندس هادی زارعی شهردار و معاونین و مدیران شهرداری بجنورد در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی درمحل سالن همایش های شورای اسلامی شهر برگزار شد.
268 2 تیر 1400, 18:03
  • بازدید امروز: 707
  • بازدید دیروز: 555
  • بازدید ماه: 3432
  • بازدید سال: 48113
  • بازدید کل: 1214783
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت