امروز : شنبه, 12 فروردین 1402

شورایاران منطقه مهر

محله آروین

محله آروین

دبیر شورایاری: نظر علی عدالتیان

منشی شورایاری:

سایر اعضاء:

حسین تمدنی، حمید رضا کوهستانی، مصطفی شکیبی، قربان علی نیا، علیداد پیروزی، ابوالفضل شعبانی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله اسلام آباد

محله اسلام آباد

دبیر شورایاری: عظیم ربانی

منشی شورایاری: یحیی محمد رحیمی

سایر اعضاء:

جهانگیر امامی، جلیل ایزانلو، ابراهیم اسدی، اکرم سالاری مقدم

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله امام علی (ع)

محله امام علی (ع)

دبیر شورایاری: سکینه گریوانی

منشی شورایاری: سید محمود حسینی

سایر اعضاء:

حسینعلی نیستانی، هادی ابراهیمی، عابدین حصاری، منوچهر گریوانی، علی عابدی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله امام هادی (ع)

محله امام هادی (ع)

دبیر شورایاری: محمد حسین حمیدی

منشی شورایاری: عبدالعلی شیردل

سایر اعضاء:

محمد قلی شاکری، حسین خیر آبادی، رمضان سعیدی، جعفر باقری، محمد علی رستمی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله باغ عزیز

محله باغ عزیز

دبیر شورایاری: جلیل الهیان

منشی شورایاری: قربان محمد الهیان

سایر اعضاء:

قاسم مجردی، زین العابدین محمدی، محمد نقی یاران، یداله نجمی طراقی، رمضانعلی ولی زاده

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله باقرخان دو

محله باقرخان دو

دبیر شورایاری: مسلم صمدی کلاته

منشی شورایاری: غلامعلی ربانی

سایر اعضاء:

محمد قلی ربانی، حسن فروتن، علی اصغر صمدی کلاته، جمشید خوش اندام، حیدر حق شناس

آدرس دفتر شورایاری:

باقرخان دو، روبروی باقرخان 45 

 

تلفن تماس:

09151881651 

 

محله باقرخان یک

محله باقرخان یک

دبیر شورایاری: مهدی مهرآبادی

منشی شورایاری: عباسعلی باغچیقی

سایر اعضاء:

ابوالفضل رجائی، حبیب اله رستگار، هادی مهرآبادی، مجتبی جفاکش مقدم، مهدی زعفرانلو

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله پرسی گاز

محله پرسی گاز

دبیر شورایاری: رمضان زرخالص

منشی شورایاری: فاطمه حاتمی

سایر اعضاء:

حیدر علی حاتمی، منوچهر عزیزی، ابوالفضل حاتمی، محمود محمدیان، عبدالرضا قویدل

آدرس دفتر شورایاری:

جاده باباامان، پشت پرسی گاز، کوچه دوم، پلاک 16 

تلفن تماس:
2259942-09159841376 

 

محله تصفیه خانه

محله تصفیه خانه

دبیر شورایاری: احمد رضا رازقی

منشی شورایاری:

سایر اعضاء:

رضا قلی اصلانی، جعفر خاکشور، علی محمد اصلانی، علی سبحانی، زهرا شعبانی ایرج، رضا ابراهیمی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله جعفرآباد

محله جعفر آباد

دبیر شورایاری: رستم سلطانی

منشی شورایاری:

سایر اعضاء:

محمد کهنسال، ابراهیم سلطانی، سعید سلطانی، ابوالقاسم جاویدی، معصومه نامجو

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله جوادیه

محله جوادیه

دبیر شورایاری: حشمت اله مجردی

منشی شورایاری:

سایر اعضاء:

غلامحسین افشین پور، داوود رستمی، جواد مجردی، حسین شجاعی بوانلو، خدانظر مشکینی، افسانه ربانی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله حصار شیر علی

محله حصار شیر علی

دبیر شورایاری: غلامعلی علیزاده

منشی شورایاری: محمد علی حصاری مطلق

سایر اعضاء:

امین حمیدی حصاری، محمد نقویان، علیداد خدائیان کریم، عباس ساجدی، قاسم سیران

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله حلقه سنگ

محله حلقه سنگ

دبیر شورایاری: ابوالفضل داورپناه

منشی شورایاری: گل محمد حسن زاده

سایر اعضاء:

ولی اله تواضعی، حجت یزدانی، حسین طالبی، رحمت اسدی، سیده اکرم فیروزه

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله شرق دانشگاه

محله شرق دانشگاه

دبیر شورایاری: محمد رضا نظری

منشی شورایاری: حسین بازخانه

سایر اعضاء:

حسین فرهادی، علی سبحانی، عیسی حسین زاده، رضا اکبرزاده، علی اکبر نامور

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله شهید محدثی

محله شهید محدثی

دبیر شورایاری: اسماعیل حاتمی

منشی شورایاری:

سایر اعضاء:

علی اکبر حیدری، روشن مرادی، محمد رضا محدثی، احمد عزیزی، ابراهیم وحدانی، بختیار مجرد

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله شیر آب

محله شیر آب

دبیر شورایاری: جلیل پالیز

منشی شورایاری: امان اله علی آبادی

سایر اعضاء:

حیدر پالیز، صید محمد افشین، بایرام محمد یزدانی، حبیب اله مرادی، ابوالقاسم محمودی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله صادقیه

محله صادقیه

دبیر شورایاری: نظر علی مرادپور

منشی شورایاری: حمزه پویا فر

سایر اعضاء:

محمد باغچقی، امیرعلی غفورزاده، حسین باغچقی، اصغر لنگری، عبدالعلی زعفرانی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله غرب فرودگاه

محله غرب فرودگاه

دبیر شورایاری: مهدی باغچقی

منشی شورایاری: محمد رستگاری

سایر اعضاء:

بایرام محمد دهش، عوض کوهی، قربان محمد آزادیان، علیرضا باغچقی، علی صادقی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله معصوم زاده (الهیه)

محله معصوم زاده (الهیه)

دبیر شورایاری: سید علی اصغر حسینی معصوم

منشی شورایاری: خلیل الهیان

سایر اعضاء:

هادی نورانی، حسین امامی، علیرضا رحیمی، وحید گل پسند، ابوالفضل محمد نیا

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله ملکش

محله ملکش

دبیر شورایاری: رمضان علیزاده

منشی شورایاری: مریم بهمن تهرانی

سایر اعضاء:

علی محمد رحیمی، براتعلی سجادی، بشیر گریوانی، ابوالفضل ملکشی، بهمن نیستانی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله ناظرآباد

محله ناظر آباد

دبیر شورایاری: مجید باغچیقی

منشی شورایاری:

سایر اعضاء:

حسن پور نادری، حمید معینی فرد، مصطفی ضابطی، علی محمد باغچیقی، غضنفر باغچقی، جهانگیر باغچقی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله نیر.گاه

محله نیروگاه

دبیر شورایاری: محمد رحیمی

منشی شورایاری: میلاد حکیم پور

سایر اعضاء:

فاطمه سجادی، حسین باقری، بهزاد فرزانه خواه، هادی رحمانی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله هفده شهریور

محله هفده شهریور

دبیر شورایاری: علی اصغر عزیزی

منشی شورایاری: امین نورانی

سایر اعضاء:

معصومه شیردل، سهراب شیردل، سید محمود محمدنیا، مهدی عزیزی، عباسعلی قربانی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت