امروز : جمعه, 11 آذر 1401

شورایاران منطقه دو

محله امام خمینی (ره)

محله امام خمینی (ره)

دبیر شورایاری: جمشید قنبری

منشی شورایاری: بهروز مرادپور

سایر اعضاء:

فاطمه قنبری، اقدس صدیقی راز، محمد باغچقی، محمد جعفری، مختار دولو

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله امام رضا (ع)

محله امام رضا (ع)

دبیر شورایاری: محمد پاکدین

منشی شورایاری: حسین ابراهیمی

سایر اعضاء:

سعید عزیزی، محمود قلی زاده، اسحق مشتاقی، حسین انصاری فر، قربانعلی نودهی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله امام صادق (ع)

محله امام صادق (ع)

دبیر شورایاری: محمد عابدی

منشی شورایاری: جعفر عظیمی

سایر اعضاء:

علی رزمگه، برات ایمانی، جهانگیر نقویان، احمد ارحامی، قربان محمد حصاری

آدرس دفتر شورایاری:

خیابان امام صادق (ع)، مسجد امام صادق (ع) 

 

تلفن تماس:

 

 

محله بهارک

محله بهارک

دبیر شورایاری: اطهر جنتی

منشی شورایاری: سمیرا اسکندریان

سایر اعضاء:

محرم علی ساعد، مصطفی محمدی، رمضانعلی محمدی، غلامرضا شیرزاد، حمید منور

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله بهداشت

محله بهداشت

دبیر شورایاری: بهنام کریمی

منشی شورایاری: مسعود جانپرور

سایر اعضاء:

علی اکبر ایمانی، ثریا گریوانی، حسن هراتی، بهزاد شاه پسندی، اکبر منصوری

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله جانبازان و الغدیر

محله جانبازان و الغدیر

دبیر شورایاری: نقی رجائی

منشی شورایاری: حسینعلی نامور

سایر اعضاء:

روح اله اسلامی نژاد، سید مجید حسینی معصوم، عاطفه ناصری، ابراهیم ایزانلو، نایب علی نادمی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله چمران

محله چمران

دبیر شورایاری: محمد فیروزه

منشی شورایاری: بهروز نیستانی

سایر اعضاء:

مسعود معماریانی، عیسی علیزاده، سید غلام حسن آل نبی، فاطمه نیستانی، سید محمد آل طه

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله حر

محله حر

دبیر شورایاری: علیرضا فیروزه

منشی شورایاری: سید جواد فخرطه

سایر اعضاء:

بهرام حصاری، حسین درتومی، مهدی حصاری، وحید فیروزه، محمد رضا رسولی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله حسینی معصوم

محله حسینی معصوم

دبیر شورایاری: سید تقی موسوی

منشی شورایاری: احمد داوری

سایر اعضاء:

نعمت اله میرزائی، ولی اله قاسم پور، علی اصغر رحیمی، زین العابدین کمالی، علی اکبر طیبی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله شاهد

محله شاهد

دبیر شورایاری: محمد رضا شادمهری

منشی شورایاری: محمد کاظمی

سایر اعضاء:

علی اصغر پوستین چی، محمود وضیع، صنمبر پی روان، گلناز اسدی بربریها، محمد رضا جاویدان

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله علیدخت

محله علیدخت

دبیر شورایاری: علی حسین گریوانی

منشی شورایاری: نعمت اله یزدانی

سایر اعضاء:

حسین صبح دوش، اکبر نیستانی، حبیب اله مطرانلوئی، حسین محمدی، سید محمد نقی فخر نبی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله فرخی

محله فرخی

دبیر شورایاری: سید علیرضا بنی هاشمی

منشی شورایاری: امید جوینی

سایر اعضاء:

فیروز فیروزه، بتول حسن نژاد، خداوردی نیستانی، رضا قلی مطرانلوئی، سید امین موسوی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله فردوسی

محله فردوسی

دبیر شورایاری: غلامعلی نامجویان

منشی شورایاری: محسن خوشنویس

سایر اعضاء:

اکبر علی بابائی، علی حقانی، امین رجب پور، غلامرضا نقویان، مهدی صفاری

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله فرهنگیان

محله فرهنگیان

دبیر شورایاری: خداداد پارسائی

منشی شورایاری: غلامرضا رضائی

سایر اعضاء:

محمد ارجمند، اسفندیار یداللهی، حسن نامجو، بتول نیکدل، غلامرضا هدایتی وحید

آدرس دفتر شورایاری:

میدان خرمشهر، خیابان رشد، 16 متری سوم فرهنگیان، مقابل ساختمان فجر 

 

تلفن تماس:

09155842039 

 

محله قیام

محله قیام

دبیر شورایاری: شهرام صمدی

منشی شورایاری: علی فرشاد

سایر اعضاء:

محمد صمدی، علی یوسف زاده، طاهره فیروزیان، رحیم کوهستانی، مسعود مه پیکران

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله منبع آب

محله منبع آب

دبیر شورایاری: حسین ایزانلو

منشی شورایاری: حسین علی رحمانی

سایر اعضاء:

حمید وحدانی، عباس سلطانی، جعفر محمدی، مهدی نوروزی، اسماعیل صادقی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

 

محله میرزا کوچک خان

محله میرزا کوچک خان

دبیر شورایاری: قربانعلی اعتمادی

منشی شورایاری: ایرج وحدانی

سایر اعضاء:

جواهر وحدانی، منا افراسیابی، زهرا علی دادیان، حسین شکری، رمضانعلی خانزاده

آدرس دفتر شورایاری:

 خیابان میرزا کوچک خان، اول خیابان ایمان (نبش چهارراه)

 

تلفن تماس:

2411453 - 09153842412 

 

محله ولی عصر (عج)

محله ولی عصر (عج)

دبیر شورایاری: شیراله بجنوردی

منشی شورایاری:

سایر اعضاء:

محمد عین بیگی، سهراب رحمانی، سید محمد صبوری، محمد رضا افتخاری نسب، علی تقی زاده، مجتبی قنبری فیروز آبادی

آدرس دفتر شورایاری:

 

 

تلفن تماس:

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت