امروز : چهارشنبه, 16 آذر 1401

صورتجلسه شماره 4

صورتجلسه شماره 13 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، مورخه شنبه 93/07/05

 

پيرو دعوتنامه مورخه 93/7/5 رئيس محترم ستاد شوراياري آقاي عليرضا باغچقي جلسه ستاد شوراياري اسلامي شهر بجنورد ساعت 10:30 روز شنبه با ذکر صلوات حاضرين جلسه تشکيل گرديد.

در ابتدا رئيس ستاد شوراياري از مديران مناطق درخواست نمودند پيرامون شوراياران محله منطقه فوق گزارشي مبسوطي اعلام نمايند، که آقاي تيمورزاده شهردار منطقه يک گزارشي از چگونگي انتخابات انجام گرفته در منطقه براي حاضرين قرائت و اعلام نمودند از شوراياران منطقه يک رضايت دارند. در ادامه آقاي مختار رضواني پيرامون موضوع نقطه نظرات خود را اعلام و آقاي خاکشور نيز اطلاعات خود را در مورد شوراياران اعلام و پس از بيان نقطه نظرات آقاي پيلتن و چگونگي تشکيل شوراياران هدف از انتخابات را بصورت مبسوط به اطلاع حاضرين در جلسه رسانيده اند و در ادامه سرکار خانم آدينه زاده و رضا فيروزه پيرامون چگونگي انتخابات و تجربه اندوخته شده سالهاي گذشته و دقت عمل در انتخابات ارائه نظر و سپس بعد از جمع بندي نقطه نظرات حاضرين و توسط رئيس کميسيون در نهايت مواردي شرح ذيل مورد تصميم واقع گرديد.

1- مقرر گرديد ظرف مدت 15 روز شوراياران مکاتبات لازم در خصوص انتقال اطلاعات مربوط به محلات را به ستاد شوراياران را جهت پادار شدن در بودجه سال 1394 اعلام نمايند.

2- مقرر گرديد جهت امور مربوط به شوراياران يک نفر اختصاص به شوراياران در دبیر خانه ستاد شوراياري کارهاي محوله  را انجام رسانند.

3- مقرر گرديد مديران مناطق کاهش يا افزايش تعداد محلات مورد نظر جهت برگزاري انتخابات شوراياران را به شوراي اسلامي شهر اعلام نمايند.

4- مقرر گرديد هزينه هاي انتخابات شوراياران از بودجه مصوب شوراياران لحاظ شود.

5- مقرر گرديد تعداد اعضاء هيئت مديره از پنج نفر به سه نفر تعديل گردد.

6- مقرر گرديد نمايندگان ادارات فرمانداري، نيروي انتظامي و نماينده شورا در انتخابات حضور داشته باشند.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت