امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

صورتجلسه شماره 3

صورتجلسه شماره 3 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، مورخه دوشنبه 23/8/90   

پیرو هماهنگی و دعوت قبلی شورای اسلامی شهر از اعضای ستاد انتخابات شورایاری شهرداری منطقه 1، مدیر منطقه، معاون اجرایی و دیگر اعضای ستاد، جلسه ای به همین منظور در روز دوشنبه ساعت 12:30 در محل ساختمان شورای اسلامی شهر برگزار شد که پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

ابتدا پس از تلاوتی چند از کلام ا... مجید سید محمد لنگری رئیس شورای اسلامی شهر ضمن خیر مقدم و تشکر از زحمات انجام شده برای برگزاری انتخابات شورایاری در محلات توسط ستاد شورایاری، از همکاری همه جانبه همه نهادها و ارگانهایی که در این خصوص شورا و شهرداری را یاری می نمایند تشکر کرد.رئیس شورای اسلامی با اشاره به نحوه تبلیغات در بافت مرکزی شهر و حوزه مدیریت شهرداری منطقه 1 و تشریح مشکلات و موانع مطرح شده خواستار توجه و برنامه ریزی بیشتر، با در نظر گرفتن و پیشنهادات و راهکارهای ستاد اجرایی برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات را شدند.در ادامه این جلسه مهندس محمدی مدیر منطقه 1 ضمن تشریح مسائل و مشکلات مطرح شده تأکید کردند برنامه ریزی درست مستلزم هماهنگی بیشتر بین اعضای ستاد اجرایی شورایاری بوده که باید این همکاری و انسجام به وجود آید تا این اقدام فراهم کننده بستر مناسب جهت برگزاری انتخابات شورایاری در محلات باشد. در ادامه هر کدام از اعضای حاضر در جلسه به طور جداگانه به نقطه نظرات خود پرداخته و پیشنهاداتی را به جلسه ارائه نمودند که در نهایت با استفاده از تمام نقطه نظرات و پیشنهادات،  جمع بندی مطالب و مسائل مطرح شده در جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    تعیین و تقسیم حوزه وظایف و تجدید نظر در نحوه تعیین محل برگزاری انتخابات.

2-    تجدیدنظر درخصوص تقسیم بندی محلات .

3-    تعیین آقای هادی حقانی به عنوان دبیر ستاد شورایاری شهرداری منطقه 1.

4-    تعیین آقای عبدالرضا اکرامی به عنوان مسئول اطلاع رسانی و تبلیغات شورایاری شهرداری منطقه 1.

5-    تعیین آقای هوشنگ صادقی به عنوان هماهنگ کننده و نظارت به نحوه اطلاع رسانی شورایاری شهرداری منطقه 1.

6-     تعیین آقای تیمور محمدی به عنوان هماهنگ کننده باکارگروه ها و عوامل اجرایی انتخابات شورایاری.

7-    تشکیل جلسه و هماهنگی لازم با کارگروه ها درخصوص نحوه اطلاع رسانی و سایر موارد لازم قبل از برگزاری انتخابات.

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در ساعت 14:30 خاتمه یافت .

 

اعضای  حاضر در جلسه:

سید محمد لنگری                      رئیس شورای اسلامی شهر

حمید محمدی                           مدیر شهرداری منطقه 1

هادی حقانی                             معاون اجرایی  شهرداری منطقه 1

هوشنگ صادقی                        مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه 1

سید  محسن  موسوی                  نماینده شهرداری مرکزی در انتخابات شورایاری شهرداری منطقه 1

تیمور محمدی                           روابط عمومی شورای اسلامی شهر

 

صورتجلسه شماره 4  ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، مورخه دوشنبه 25/8/90

پیرو هماهنگی و دعوت قبلی از اعضای ستاد اجرایی شورایاری متشکل از نمایندگان فرمانداری و نیروی انتظامی و... جلسه ای به جهت هماهنگی بیشتر و تبادل نظر درخصوص نحوه اطلاع رسانی، چگونگی برگزاری انتخابات، تبلیغات موثر و مشارکت شهروندان در روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل ساختمان شورای اسلامی شهر برگزار شد.

ابتدا پس از تلاوتی چند از کلام ا... مجید دبیر ستاد برگزاری انتخابات شورایاری منطقه 1 ضمن خیرمقدم و تبریک اعیاد مبارک هفته جاری بحث چگونگی برگزاری انتخابات شورایاری در محلات را تشریح کرد. وی همچنین با بیان اینکه با توجه به عدم هماهنگی لازم بین کارگروه ها ، نحوه تقسیم بندی نقشه در محلات و به جهت هماهنگی و انسجام بیشتر در ستاد اجرایی شورایاری برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات در محلات خواستار ارائه راهکار منطقی و اجرایی در بحث برگزاری انتخابات شورایاری از حاضرین در جلسه را شدند.

در ادامه این جلسه هر کدام از نمایندگان نهادها و ارگان های حاضر در جلسه به نقطه نظرات خود پرداخته و نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی به شکل انجام شده را دارای اشکال و ایراد دانسته و راهکارهایی  را به جلسه پیشنهاد و ارائه نمودند که در نهایت با جمع بندی مطالب و مسائل مطرح شده در جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1-  اطلاع رسانی توسط افرادی ثابت و حدالامکان باسواد انجام شود و تا پایان انتخابات شهرداری منطقه 1 به صورت مستمر و پی گیر حضور داشته باشد که آقای عبدالرضا اکرامی به عنوان مسئول اطلاع رسانی و نظارت بر چگونگی تبلیغات در محل تعیین شد.

2-  مقرر گردید هماهنگی لازم در خصوص انتخاب محل برگزاری انتخابات (مساجد، مدرسه، حسنیه و ...) در محله که به لحاظ موقعیتی مرکزیت داشته باشد، تعیین شود تا مشارکت فعال مردم نیز تا حدودی فراهم گردد.

3-  مقرر شد آقای هوشنگ صادقی به عنوان هماهنگ کننده با هیئت امنای مساجد و امام جماعت مسجد محله به صورت مستمر نظارت نموده و همچنین برای نحوه اطلاع رسانی و حضور  به موقع در محل برگزاری انتخابات شورایاری  اقدامات لازم را انجام دهد.

4-  مقرر شد اطلاعیه های چاپ شده در مراکز عمومی محله حدالامکان در مساجد، مدارس، بانک های محله و کسبه و مجامع عمومی به صورت توضیحی و تشریحی وفراگیر انجام گیرد.

5-  مقرر شد اعضای کارگروه به صورت تفکیکی مشخص و هر مدیر گروه موظف به پی گیری های مستمر علاوه بر فعالیت گروه اطلاع رسانی و تبلیغات و نظارت بر نحوه اطلاع رسانی را در محله خود نظارت نماید.

 که مدیر کارگروه 1 آقای مهندس هادی حقانی -  مدیر کارگروه 2 آقای هوشنگ صادقی –  مدیر کارگروه 3 مهندس مختار رضوانی.

6-     مقرر شد در صورت عدم برگزاری انتخابات شورایاری در محله، تاریخ برگزاری مجدد توسط کارگروه مربوطه تعیین گردد.

7-  مقرر شد به جهت سهولت کار تبلیغات و اطلاع رسانی و نحوه اجرای کار در حوزه شهرداری منطقه 2 افرادی را نیز از شهرداری منطقه 2 به ستاد معرفی تا مشکلات موجود،در شهرداری منطقه 2 تکرار نشود.

8-  مقرر شد اعضای کارگروه ساعت 16:30 در روز تعیین شده در ساعت فوق حضور به موقع داشته تا تأخیر در ساعت برگزاری انتخابات صورت نگیرد.

9-  مقرر شد مسئول هماهنگی کارگروه ها (روابط عمومی شورای اسلامی شهر تیمور محمدی) اسامی افراد  کارگروه با مشخصات کامل و شماره تلفن های تماس به مدیران هر گروه به صورت تفکیک شده تحویل نمایند.

10-          مقرر شد در اتمام برگزاری انتخابات در هر منطقه نسبت به استعلام افراد منتخب از نیروی انتظامی اقدامات لازم صورت گیرد.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در ساعت 10:30 خاتمه یافت .

 

 

اعضای حاضر در جلسه:

هادی حقانی                                  معاون اجرایی  شهرداری منطقه 1 (دبیر ستاد شورایاری شهرداری منطقه 1)

مختار رضوانی                                معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 1

هوشنگ صادقی                             مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه 1

سید  محسن  موسوی                       نماینده شهرداری مرکزی در انتخابات شورایاری شهرداری منطقه 1

محمدعلی نودهی                            نماینده فرمانداری

سرهنگ علی نامور                         نماینده نیروی انتظامی

عبدالرضا اکرامی                           مسئول اداره خدمات شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 1

حسین روحانی                                نماینده فرمانداری (مسئول حراست فرمانداری)

تیمور محمدی                               روابط عمومی شورای اسلامی شهر

 

 

صورتجلسه شماره 5  ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، مورخه پنجشنبه 13/11/90  

پیرو هماهنگی و دعوت قبلی ستاد شورایاری از معاونین اجرایی شهرداری ها، جلسه ای به همین در روز پنجشنبه ساعت 10:30  صبح در محل ساختمان شورای اسلامی شهر برگزار شد که پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1-     پیگیری و هماهنگی جهت افتتاح دفاتر شورایاری توسط معاونت اجرایی هر منطقه.

2-     بودجه بندی سال 91 با اولویت پیشنهادات شورایاران محلات توسط معاونت اجرایی هر منطقه.

3-     پروژه ها تا حد امکان به پیمانکاران محلی در محلات واگذار و اجرایی شود که باعث کیفیت و نگهداری بهتر خواهد شد و احساس تعلق را در محله نیز افزایش خواهد داد.

4-   برگزاری نشست هایی با دبیران هر منطقه و ستاد هماهنگی و اجرایی برای تشریح چگونگی فعالیت های شورایاری ها و گزارش ماهیانه و بازدیدهای میدانی از محلات.

5-   واگذاری اختیارات و دادن نقش نظارتی به شورایاران در پروژه های اجرایی به جهت ارتقا کیفیت و نحوه اجرای پروژه و برنامه زمانبندی اجرای پروژه ها.

6-      س

7-     بودجه ریزی بر اساس نیازسنجی و درخواست اهالی محله باشد. توجه و اهمیت دادن به درخواست آنان.

8-   مقرر شد مشخصات حد و مرز محلات توسط نقشه ارائه و مشخص شود تا جهت تصمیم گیری و پیگیری امور محله تداخلی بین محلات ایجاد نگردد.

9-     طراحی سایت شورایاران در سایت شهرداری منطقه و شورای اسلامی شهر ایجاد شود.

10- مقرر شد دفاتر شورایاری محلات با الویت ساخت در حاشیه پارک های محلی در دستور کار قرار گیرد.

11- مقرر شد جهت بازدید از فعالیت های انجام شده در رابطه با شورایاری ها در تهران یا دیگر شهرها هماهنگی لازم صورت گیرد.

 

 

صورتجلسه شماره 6 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، مورخه چهارشنبه 26/11/90   

موضوع جلسه:

- بررسی برنامه های پیشنهادی شورایاران منطقه دو

- بررسی و اصلاح تقسیم بندی محلات

 

      پیرو دعوت نامه شماره 0073/01/س ش مورخه 26/11/90 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، جلسه ستاد در تاریخ 26/11/90، ساعت 9 صبح، در محل شورای اسلامی شهر و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیر شهرداری منطقه دو، معاونین شهرداری  و دبیران شورایاری های 19 محله منطقه دو برگزار گردید که پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، ابتدا  ابراهیم امانی، ریاست  ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها، ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین  و تقدیر و تشکر از حضور آنان در انتخابات شورایاران، در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه دادند.

در ادامه جلسه، دبیران شورایاری ها به صورت جداگانه، به بیان نظرات خود پرداخته و ضمن برشمردن توانمندی محلات، مشکلات و موانع، راه کارها و پیشنهادهای خود را برای حل مسائل مطرح شده، ارائه نمودند و به اتفاق، بر توزیع عادلانه بودجه تاکید کرده و حمایت همه جانبه شورای اسلامی شهر و شهرداری را به جهت پیگیری مطالبات شهروندان خواستار شدند.

سید محمد لنگری، رئیس شورای اسلامی شهر نیز بر استفاده بهینه از ظرفیت شورایاری ها جهت توسعه و آبادانی محلات، تاکید نمودند و بیان داشتند که حضور فعال و پیگیری های مجدانه شورایاران، می تواند محلات را دگرگون سازد.

قربان محمد ستوده، مدیر شهرداری منطقه دو  نیز، ضمن تقدیر از نظرات مطرح شده از سوی شورایاران، جایگاه شورایاران را برای ارتقاء و توسعه محلات، بسیار ارزشمند دانست و اضافه نمودند می توان با استفاده از توانمندیهای آنان، مسائل و مشکلات شهری را تا حدودی هموار کرد.

در پایان ابراهیم امانی، رئیس ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها، با تشکر از نظرات کارشناسانه حاضرین در جلسه، به ویژه شورایاران، اظهار امیدواری کرد اولویت بندی و پیگیری درخواستهای شورایاری ها در بودجه سال آتی شهرداری مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه پس از جمع بندی مسائل مطرح شده در جلسه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1-  از میان دبیران محلات منطقه دو،  آقای نعمت اله میرزائی، به عنوان سخنگوی شورایاران منطقه دو انتخاب گردید.

2-   مقرر شد نقشه تفکیکی محلات اصلاح و در اختیار شورایاران قرار گیرد.

3-  مقرر گردید با توجه به درخواست شورایاران، تهیه مهر برای شورایاری های محلات در دستور کار قرار گیرد.

4-    مقرر گردید معاونین اجرایی مناطق، امور شورایاران و درخواست های آنان را پیگیری نمایند.

5-    مقرر گردید برای تسهیل ارتباط شهروندان با شورایاران محله ها،  در بودجه سال آتی شهرداری، ردیفی برای ساخت و تجهیز دفاتر شورایاری در محلات منطقه دو، با اولویت پارکهای محله، اقدام گردد.

6-   مقرر شد، بودجه ای برای احداث و تجهیز دفاتر شورایاری ها در محلات، در نظر گرفته شود.

جلسه در ساعت 12:25  با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

   

صورتجلسه شماره 7 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، مورخه چهارشنبه 29/11/90   

موضوع جلسه:

- بررسی برنامه های پیشنهادی شورایاران منطقه یک

- بررسی و اصلاح تقسیم بندی محلات

 

      پیرو دعوت نامه شماره 0074/01/س ش مورخه 27/11/90 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، جلسه ستاد در تاریخ 29/11/90، ساعت 9 صبح، در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیر شهرداری منطقه یک، معاونین شهرداری  و دبیران شورایاری های 18 محله منطقه یک تشکیل گردید.

 در ابتدا ابراهیم امانی، ریاست  ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه، مشارکت مردمی، به لحاظ فکری و نظارتی، در امور شهری و همکاری با شهرداری و شورای اسلامی شهر، را بسیار مهم دانستند. همچنین در رابطه با برنامه های در دست اجرا از جمله تجهیز و دایر نمودن دفاتر شورایاری ها، تعریف پروژه های شهرداری متناسب با درخواست های شورایاران و ساکنین محلات و با توجه به امکانات و بودجه شهرداری، توضیحاتی را ارائه نمودند.

در ادامه جلسه محسن موسوی، دبیر ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها نیز، در رابطه با اساسنامه و کارگروه های تخصصی و نحوه مشارکت و مکاتبات شورایاران نکاتی را مطرح نمودند.

در ادامه جلسه، دبیران شورایاری های محلات، با توجه به فرا رسیدن سال جدید، ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر و معضل ترافیک در بافت مرکزی شهر را از مهمترین مشکلات محلات و شهر برشمردند. همچنین در این جلسه پیشنهاد شد که نشریه شورایاران برای معرفی هر چه بهتر شورایاران، اهداف و فعالیت های آنان، طراحی و تهیه گردد.

حمید محمدی، مدیر شهرداری منطقه یک نیز، ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و مشارکت شورایاران، در خصوص محدودیتهای بودجه ای، توضیحاتی را ارائه دادند و مشارکت شهروندان و شورایاران را سرمایه ای بزرگ برای شورای شهر و شهرداری عنوان کردند و  در خصوص نحوه الویت بندی پروژه ها، توضیحاتی ارائه دادند.

در ادامه، پس از بحث و تبادل نظر حاضرین در جلسه، امانی ضمن جمع بندی نظرات و مسائل مطرح شده توسط شورایاران و حاضرین در جلسه، تقدیر و تشکر نمودند که تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1-  از میان دبیران محلات منطقه یک،  آقای سعید ابراهیمی، به عنوان سخنگوی شورایاران منطقه یک انتخاب گردید.

2-   مقرر گردید نقشه تفکیکی محلات منطقه یک اصلاح و در اختیار شورایاران قرار گیرد.

3- مقرر گردید با توجه به نزدیک بودن به آستانه سال نو، مسائلی که امکان رفع آنها تا پایان سال وجود دارد، در اولویت قرار گیرد.

4-    به جهت ضابطه مند کردن فعالیتهای شورایاران، مقرر گردید کلاسهای آموزشی برای شورایاران برگزار گردد.

5-    مقرر گردید برای تسهیل ارتباط شهروندان با شورایاران محلات، نسبت به احداث و تجهیز دفاتر شورایاری در محلات منطقه یک، با اولویت پارکهای محله، اقدام گردد.

6-    مقرر شد، بودجه ای برای احداث و تجهیز دفاتر شورایاری ها در محلات، در نظر گرفته شود.

جلسه در ساعت 12:15  با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 8 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، مورخه چهارشنبه 3/12/90  

موضوع جلسه:

- بررسی برنامه های پیشنهادی شورایاران منطقه مهر

- بررسی و اصلاح تقسیم بندی محلات

 

      پیرو دعوت نامه شماره 0078/01/س ش مورخه 1/12/90 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، جلسه ستاد در تاریخ 3/12/90، ساعت 9 صبح، در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیر شهرداری منطقه مهر، معاونین شهرداری  و دبیران شورایاری های 23 محله منطقه مهر تشکیل گردید.

 در ابتدا ابراهیم امانی، ریاست  ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه و تقدیر و تشکر از حضور آنان و پیگیری مطالبات و درخواست های محله، در خصوص اهداف تشکیل شورایاری ها و مسائل مربوط، توضیحاتی را ارائه نمودند.

در ادامه جلسه، نامگذاری و نصب تابلو در معابر، تسهیلات ویژه جهت نوسازی بافت فرسوده، بازگشایی معابر، تعیین تکلیف اراضی رها شده، ایجاد واحدهای اورژانس و درمانگاه در محلات منطقه مهر با توجه به فاصله زیاد آنها از مراکز درمانی، ایجاد فضای سبز و فضاهای ورزشی، مهمترین مسائلی بودند که توسط دبیران شورایاری های منطقه مهر مطرح شد. همچنین شورایاران با تاکید بر برگزاری مداوم این جلسات و اطلاع رسانی به شورایاران در خصوص پیگیری درخواستهایشان را خواستار شدند.

مختار رضوانی، مدیر شهرداری منطقه مهر، با تشکر از اظهار نظر شورایاران، خاطرنشان کرد که تا سال 1385، شهرداری خدماتی را به محلات در حاشیه قرار گرفته شهر ارائه نمی کرد و این باعث یکسری مشکلات و کمبودها در این محلات شده بود که خوشبختانه با تعریف شهرداری منطقه مهر، این مشکلات کمتر شده است.

وی افزود: باید شورایاران ضابطه مند عمل کرده و اعتبارات شهرداری را مد نظر قرار دهند و طرح ها و خدمات شهرداری نیز بایستی، طبق نظر ساکنین محلات، انجام شود.

امانی، در ادامه صحبتهای مدیر شهرداری منطقه مهر، اضافه کرد: به جهت بالا بردن رضایتمندی شورایاران، برای تعیین زمان ارتباط با مسئولین شهرداری در خارج از وقت اداری، برنامه ریزی گردد.

لنگری، رئیس شورای اسلامی شهر، وجود شورایاران در این جلسات یک فرصت مغتنم دانست که با کمک آنان، جزئیات مسائل و مشکلات محلات در کمترین زمان در اختیار مسئولان قرار می گیرد.

لنگری، افزود: برای تسریع در توسعه و آبادانی سکونتگاه های غیر رسمی، ضابطه های غیر رسمی و نه بی ضابطه، نیاز است و یکسان سازی در عوارض محلی نیز دیگر اعمال نمی شود. همچنین بایستی کلاسهای آموزشی در مورد طرح تفضیلی، طرح جامع و ... برای شورایاران در نظر گرفته شود تا شورایاران با آگاهی کامل عمل نموده و نارضایتی و ترافیک کاری ایجاد نگردد.

پس از بحث و تبادل نظر با حاضران در جلسه، امانی از نظرات و مسائل مطرح شده، تقدیر و تشکر نمود و پس از جمع بندی مسائل، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1-  از میان دبیران محلات منطقه مهر،  آقای مهدی باغچقی، به عنوان سخنگوی شورایاران منطقه مهر انتخاب گردید.

2-   مقرر گردید نقشه تفکیکی محلات منطقه مهر اصلاح و در اختیار شورایاران قرار گیرد.

3-  مقرر شد پاسخگویی به نامه های درخواستهای شورایاران، با دلایل و مستندات به آنان ابلاغ گردد.

4-    مقرر گردید بودجه های تخصیصی به محلات به شورایاران برای پیگیری ابلاغ گردد.

5-    مقرر گردید برای تسهیل ارتباط شهروندان با شورایاران محلات، نسبت به احداث و تجهیز دفاتر شورایاری در محلات منطقه مهر، با الویت پارکهای محله، اقدام گردد.

6-   مقرر شد، بودجه ای برای احداث و تجهیز دفاتر شورایاری ها در محلات، در نظر گرفته شود.

جلسه در ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

   

صورتجلسه شماره 9 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، مورخه دوشنبه 25/2/91

موضوع جلسه:

- بررسی برنامه ها و پروژه های تعریف شده برای محلات

- بررسی درخواست ها و مطالبات شورایاران

 

      پیرو دعوت نامه شماره 0100/01/س ش مورخه 20/2/91 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، جلسه ستاد در تاریخ 25/2/91، ساعت 8 صبح، در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیر شهرداری منطقه مهر، معاونین شهرداری  و دبیران شورایاری های 23 محله منطقه مهر تشکیل گردید.

 در ابتدا ابراهیم امانی، ریاست  ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه و تقدیر و تشکر از حضور آنان، نتایج حاصله از نظرسنجی انجام گرفته در همایش شورایاران مناطق سه گانه شهرداری که در تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال جاری، برگزار شده بود، را به شرح ذیل بیان نمود:

- سوال اول (عملکرد شورای اسلامی شهر را چگونه ارزیابی می کنید؟):

خیلی خوب: 5/14 درصد، خوب: 6/42 درصد، متوسط: 3/25 درصد، ضعیف: 4/13 درصد

- سوال دوم (عملکرد شهرداری را چگونه ارزیابی می کنید؟):

خیلی خوب: 5/2 درصد، خوب: 8/32 درصد، متوسط: 8/38 درصد، ضعیف: 3/25 درصد

- سوال سوم: (مهمترین چالش های فراروی شورایاران چیست؟):

عدم برنامه ریزی و هماهنگی شورا و شهرداری: 8/14 درصد

عدم پاسخگویی شورا و شهرداری: 9/17 درصد

نبود بودجه کافی: 2/43 درصد

عدم شناخت شورایاران از توانمندی ها و امکانات: 8/23 درصد

در ادامه، رضوانی، مدیر شهرداری منطقه مهر، با تاکید بر اینکه طرح ها و پروژه های عمرانی بایستی در محدوده محلات و به صورت شناور تعریف گردد، افزود: استفاده از پیمانکاران محلی، علاوه بر کاهش هزینه ها، کیفیت اجرای پروژه ها را نیز بالا می برد.

وی اضافه کرد برای شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های محلات، بودجه ای 400 میلیون ریالی تخصیص داده بودیم که اکنون به 100 میلیون ریال کاهش یافته است.

در ادامه جلسه، شورایاران به صورت جداگانه، مسائل و مشکلات محلات خود را مطرح نمودند و از شهرداری و شورای شهر خواستند که علاوه بر پاسخگویی به نامه های متعدد ارسالی به دبیرخانه ستاد و شهرداری، شورایاران را نسبت به میزان بودجه اختصاص یافته به پروژه ها، آگاه سازند.

در انتها، شورایاران بر تعریف و اجرای حداقل یک پروژه، تا پایان سال جاری، در هر محله تاکید نمودند.

سیدی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر، با اشاره بر اینکه شهرداری به صورت خودگردان اداره می شود، از شورایاران خواست که همانطور که مشکلات محلات را اطلاع رسانی می کنند، مسائل و اختیارات شورای شهر و شهرداری را نیز به اطلاع شهروندان برسانند.

وی افزود اگر سلسله مراتب پیگیری درخواست ها و مشکلاتشان از سوی شورایاران رعایت شود، آنها با مشکلات کمتری رو به رو شده و دلسرد نمی شوند.

سیدی خاطرنشان ساخت، شورایاران در استفاده از مهرهای شورایاری نهایت دقت و تعهد را داشته باشند.

فیروزه، عضو شورای اسلامی شهر،  با تاکید بر اینکه رسیدگی به درخواست های شورایاران بایستی ساماندهی شود، تشکیل دبیرخانه ای فعال را در شهرداری ها، خواستار شد.

وی همچنین بودجه ریزی عملیاتی را موجب پیشرفت و آبادانی محلات دانست.

عمارلو، معاون اجرایی منطقه مهر، گفت: آسفالت، رفت و روب و نصب پلاک در معابر، دیگر در حوزه اختیارات شهرداری منطقه مهر، نیست.

عمارلو در ادامه گزارشی را از برنامه ها و پروژه های تعریف شده برای تعدادی از محلات، ارائه کرد.

در پایان، امانی اضافه کرد، با هماهنگی صورت گرفته با فرماندار، شورایاری در جلسه شورای اداری به روسای کلیه ادارات معرفی خواهد شد.

پس از بحث و تبادل نظر حاضرین در جلسه و جمع بندی مسائل، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1-     مقرر گردید، بازدیدهای میدانی از محلات، توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری، انجام گردد.

2-    مقرر شد، امور عمرانی، مانند جدول کشی، موزائیک فرش و ...، حدالامکان، با رعایت دستورالعمل امور پیمان ها، به پیمانکاران محلی، با الویت سکونت در محله واگذار شود.

3-    مقرر شد، مبلغ ماهیانه دویست هزار تومان که جهت انجام فعالیت های فرهنگی شورایاران در نظر گرفته شده، در صورت امکان، به صورت منظم پرداخت گردد.

4-    مقرر شد، در جلسه شورای اداری، شورایاری به روسای ادرات معرفی گردد.

 

جلسه در ساعت 10:30 دقیقه، با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 10 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، مورخه سه شنبه 9/3/91

موضوع جلسه:

- بررسی برنامه ها و پروژه های تعریف شده برای محلات

- بررسی درخواست ها و مطالبات شورایاران

 

      پیرو دعوت نامه شماره 0109/01/س ش مورخه 7/3/91 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، جلسه ستاد در تاریخ 9/3/91، ساعت 9 صبح، در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیر شهرداری منطقه یک، معاونین شهرداری  و دبیران شورایاری های محلات منطقه یک تشکیل گردید.

 در ابتدا ابراهیم امانی، ریاست  ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه، بر برگزاری فصلی جلسه با دبیران مناطق سه گانه شهرداری تاکید نمود و افزود در بودجه سال 91، نگاه ویژه ای به شورایاری ها داشته ایم.

وی همچنین با اشاره به برگزاری اولین جشنواره ماندگاران اصناف و بازار، استفاده از نظرات شورایاران را در زمینه معرفی کاسبان واجد شرایط، بسیار مغتنم دانست.

در ادامه، لنگری، رئیس شورای اسلامی شهر، گفت: اگر شورایاران از قوانین شورا آگاهی داشته باشند، می توانند پاسخگوی شهروندان در مسائل شهری باشند و مراجعات آنان به شورای اسلامی شهر و شهرداری را بکاهند. وی  همچنین برگزاری نشست هایی را برای آگاهی شورایاران از مواردی که در شورا و شهرداری اتفاق می افتد، ضروری دانست.

در ادامه جلسه، شورایاران ضمن قدردانی از شهرداری منطقه یک، به جهت ارتباط مستقیم با شورایاران، اجرایی شدن کمیته های تخصصی شورایاران را خواستار شدند.

موارد دیگری که شورایاران مطرح نمودند، عبارتند از:  استفاده از پیمانکاران محلی و هماهنگی شهرداری و شورایاران در این زمینه، اضافه کردن بندی در قرارداد پیمانکاران مبنی بر رضایت شورایاران از حسن انجام کار، اجرای طرح پارکبان،  اصلاح موزائیک فرش پیاده روها، ایجاد صندوق مکاتبات شورایاران.

در پایان جلسه، مدیر شهرداری منطقه یک، محمدی، معاونت فنی عمرانی شهرداری، کشمیری، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری، حمیدی و مدیرکل سازمان پارک ها و فضای سبز، مهماندوست، توضیحاتی را در خصوص مسائل مطرح شده توسط شورایاران، برنامه ها و پروژه های حوزه های مدیریتی و مسئولیتی خود، ارائه کردند.

در پایان، پس از بحث و تبادل نظر حاضرین در جلسه و جمع بندی مسائل، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1-    مقرر گردید، نشست های دبیران شورایاری ها، به صورت فصلی برگزار گردد.

2-   مقرر شد، کمیته های تخصصی شورایاری ها و  با حضور شورایاران  تشکیل گردد.

3-  مقرر شد، ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها، زمینه آشنایی شورایاران را با قوانین شورا، فراهم آورد.

4-   مقرر شد، شورایاران به جهت ثبت مکاتبات و هزینه های جاری، دفاتر اندیکاتور و حسابداری تهیه نمایند.

جلسه در ساعت 12:00، با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

صورتجلسه شماره 11 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، مورخه شنبه 13/3/91

موضوع جلسه:

- بررسی برنامه ها و پروژه های تعریف شده برای محلات

- بررسی درخواست ها و مطالبات شورایاران

 

      پیرو دعوت نامه شماره 0110/01/س ش مورخه 10/3/91 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، جلسه ستاد در تاریخ 13/3/91، ساعت 9 صبح، در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیر شهرداری منطقه دو، معاونین شهرداری  و دبیران شورایاری های محلات منطقه دو تشکیل گردید.

 در ابتدا ابراهیم امانی، ریاست  ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه، توضیحاتی را ارائه نمودند.

در ادامه جلسه، شورایاران به بیان پیشنهادات و درخواست های خود پرداختند، از جمله: استفاده از توانمندی های شورایاران، تعیین و معرفی رابط شورایاری در شهرداری منطقه دو، احداث و تجهیز دفاتر شورایاری، بازگشایی معابر، بهسازی و زیباسازی فضاهای سبز موجود، احداث سالن ورزشی، درمانگاه و ...

در پایان جلسه، مدیر شهرداری منطقه دو، ستوده و سایر مسئولین حاضر در جلسه، توضیحاتی را در خصوص مسائل مطرح شده توسط شورایاران، برنامه ها و پروژه های حوزه های مدیریتی و مسئولیتی خود، ارائه کردند.

در پایان، پس از بحث و تبادل نظر حاضرین در جلسه و جمع بندی مسائل، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1-    مقرر گردید، در شهرداری منطقه دو، یکنفر به عنوان رابط شورایاری ها تعیین و معرفی گردد.

2-   مقرر شد، کمیته های تخصصی شورایاری ها،  با حضور نمایندگان شورایاران  تشکیل گردد.

3-  مقرر شد، شورایاران به جهت ثبت مکاتبات و هزینه های جاری، دفاتر اندیکاتور و حسابداری تهیه کنند.

 

جلسه در ساعت 12:00 دقیقه، با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.صورتجلسه مورخه 4/7/91

براساس دعوتنامه شماره  2004/8/ش ش، مورخه 2/7/91، شورای اسلامی شهر در مورد مشکلات فراروی ساکنین جانبازان و الغدیر، جلسه ای در مورخه سه شنبه، 4/7/91، با حضور مدعوین، ساعت 10:15 دقیقه در محل سالن شورا، تشکیل گردید. در ابتدا، ریاست شورا، ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه از شورایاران و نمایندگان منطقه فوق، خواستند تا مشکلات فراروی محل را مطرح نمایند که پس از بازگو نمودن مشکلات و توضیحات مسئولین حاضر در جلسه در نهایت، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1-     مقرر شد، جلسه ای از طریق دفتر فنی استانداری با حضور مدیرکل راه و شهرسازی، شورای اسلامی شهر، شهردار و مسئولین ذیربط تشکیل تا متولی مجتمع های مسکونی که توسط راه و شهرسازی، احداث می گردد، بعد از تحویل به ساکنین مشخص، تا مشکلات آن ها حل شود.

2-     مقرر گردید، پیاده روهای دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد به صورت مشارکت با شهرداری، ترمیم و زیباسازی گردد.

3-     مقرر گردید، در مورد سرویس دهی اتوبوس های خط واحد به ساکنین مجتمع الغدیر با عنایت به حجم زیاد استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور، اقدام لازم صورت پذیرد.

جلسه ساعت 12 با ذکر صلوات حاضرین پایان پذیرفت.

 

صورتجلسه شماره 12 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، مورخه دوشنبه 91/10/04

  

   پیرو دعوت نامه شماره 01/0223/س ش مورخه 91/10/02ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد، جلسه ستاد در تاریخ 91/10/04، ساعت 10 صبح، در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران شهرداری مناطق و معاونین شهرداری  و تشکیل گردید.

 در ابتدا ابراهیم امانی، ریاست  ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ،در مورد چگونگی تشکیلات ایجاد شده شورایاران و نحوه فعالیت آنان به تعداد قریب 60 محله سخنان مبسوطی بیان نمودند و در ادامه تقاضا نمودند تک تک اعضای حاضر در جلسه نظرات خود را درخصوص دستور جلسه طرح و اظهار نمایند.

در ادامه پس از اظهار نظرهای آقای مهندس لنگری، مهندس سیدی، مهندس کشمیری، مهندس برومند، مهندس موسوی، مهندس حمیدی، آقای صادقی، مهندس محمدی و مهندس ستوده پیرامون مشکلات فراروی شهرداری و چالش ایجاد شده درخصوص درخواست های شورایاران با عنایت به وضعیت درآمدی و بدهکاری شهرداری به پیمانکاران در نهایت پس از
 جمع بندی مراتب ذیل مورد تصمیم واقع گردید:

1-     آقای تیمور محمدی به عنوان دبیر ستاد شورایاران شورای اسلامی شهر انتخاب گردید و مقرر شد از تاریخ فوق انجام وظیفه نماید.

2-   مقرر گردید بدهی های معوقه شورایاران تا مورخه 91/10/30 توسط شهردار مرکزی پرداخت و سپس شهرداران مناطق 1و2و مهر پرداخت هزینه ماهیانه شورایاران را بر عهده خواهند گرفت.

3-   مقرر گردید تمامی مکاتبات شورایاران و ستاد شورایاری از طریق دبیرخانه شورای اسلامی شهر انجام و فقط با امضای رئیس و نایب رئیس شورا قابل پیگیری خواهد بود.

4-    مقرر گردید موضوع آموزشی شورایاران مطابق برنامه دستورالعمل از طریق واحد آموزش و پژوهش شهرداری صورت گیرد.

5-    مقرر گردید مطابق درخواست دفاتر شورایاری بازدید از محلات به صورت مستمر صورت گیرد.

6-    مقرر گردید در تدوین بودجه 92 شهرداری بجنورد نظرات و درخواست های شورایاران با توجه به اولویت لحاظ گردد.

 7-   مقرر شد مکاتباتی که از سوی شورایاران و یا ستاد شورایاری که با شهرداری های مناطق انجام می گیرد حدالامکان پاسخ آن به صورت کتبی داده شود.

8-   مقرر شد جهت استقرار دفاتر شورایاری در محلات با توجه به طولانی شدن مراحل احداث حدالامکان ساختمان برای دفتر شورایاری خریداری گردد.

9-   مقرر شد جلساتی را شهرداری های مناطق با شورایاران برای رسیدگی به مشکلات آنان در شهرداری ها برگزار کنند تا محدودیت های شهرداری و درخواست آنان مورد ارزیابی ق

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت