امروز : چهارشنبه, 09 فروردین 1402

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

 

منشور اخلاقی – حرفه ای اعضای شورایاری محله های شهر بجنورد

اکنون که با لطف وعنایت الهی و مشارکت و رأی ساکنین محله های بجنورد به عنوان اعضای نهاد مردمی شورایاری انتخاب شده ایم، متعهد

می شویم تمامی تلاش و همت خود را برای توسعه و آبادانی محله های خود به کار بگیریم و در این راه، اصول ده گانه ذیل را مبنا قرار دهیم:

اصل اول: وحدت، همدلی، همگرایی گفتگو، تفاهم و همکاری با سایر اعضای شوریاری.

اصل دوم: اعتقاد به مبانی و فرآیند جمعی و مشترک، مشورت، مشارکت و تکیه بر خرد جمعی در تصمیم گیری ها.

اصل سوم: پرهیز از طرح مسایل تفرقه انگیز، پرهیز از خود محوری و تکروی و گروه گرایی مغایر با منافع جمعی مردم محل .

اصل چهارم: ارتباط مستمر و موثر با ساکنین محله و تعامل و همکاری متقابل با تشکل ها، خیریه ها و گروه های فعال و معتمد محلی.

اصل پنجم: برنامه ریزی و طرح منطقی و قانونمند مطالبات با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود.

اصل ششم: اعمال نظم فردی و اجتماعی و تقسیم کار متوازن.

اصل هفتم: احساس تعهد و مسئولیت در قبال رأی مردم و اعتماد سازی در نزد شهروندان.

اصل هشتم: پرهیز از بهره برداری سوء از موقعیت ایجاد شده به نفع مسائل شخصی و ضرورت تقدم داشتن منافع محلی بر منافع فردی.

اصل نهم: پرسشگری قانونمند از مسئولین و پاسخگویی صادقانه به شهروندان.

اصل دهم: تلاش برای آبادنی، پویایی و تعالی دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی محله.

ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت