امروز : جمعه, 11 آذر 1401

دیدار با مدیر کل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی

دیدار با مدیر کل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی انجام شد.

ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد جهت دیدار مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی حضور یافتند.

در این دیدار صمیمی مهندس محمدی ریاست شورا به نمایندگی از طرف اعضائ شورا انتصاب ایشان را تبریک عرض نمود.  

دیدار با مدیر کل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی

دیدار با مدیر کل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی

دیدار با مدیر کل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی

دیدار با مدیر کل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی

دیدار با مدیر کل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی

دیدار با مدیر کل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی

دیدار با مدیر کل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت